Landsbyerne kan overleve – hvis de vil….

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har nedsat et udvalg for levedygtige landsbyer, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan gøres levedygtige.

Der er udpeget 10 medlemmer med kompetencer inden for flere områder, bl.a. erhvervsudvikling, fysisk planlægning, foreningsliv og offentlig service. Udvalgets formand er Jens Kr. A. Møller, direktør for DLR Kredit A/S, der yder lån til landbrugs- og byerhvervsejendomme. Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard er blandt medlemmerne.

– Som henholdsvis nyudpeget formand og medlem af udvalget, mener vi, det er af afgørende betydning for udviklingen i landdistrikterne, at vi politisk får et fornyet fokus på, hvordan vi skaber rammer for, og udvikler flere levedygtige landsbyer, skriver Jens Kr. A. Møller og Steffen Damsgaard i en fælles klumme i Avisen Danmark, Jysk Fynske Mediers fællessektion.

Både Møller og Damsgaard mener, at mange af de såkaldte kommunale centerbyer klarer sig godt, hvorimod billedet ofte er et noget andet, når man ser på landsbyerne.

– På europæisk plan er Danmark et af de mindst urbaniserede lande. Men vi går dog ikke uden om den globale tendens – faktisk er den danske befolkning vokset med 5 pct. på ti år, mens indbyggertallet i landsbyerne samtidig er faldet med 7 pct, skriver de og fortsætter:

– Mange steder sker der en dobbelt urbanisering, hvor befolkningstallet forskydes fra nogle landsbyer og lokalsamfund til såvel de mellemstore som større byer.

I den fælles klumme i Avisen Danmark understreger Jens Kr. A. Møller og Steffen Damsgaard, at de har store forventninger til udvalgsarbejdet, der skal arbejde frem til slutningen af marts 2018 med at levere konkrete anbefalinger til regeringen om, hvordan landsbyer kan være levedygtige og løbende omstille sig med udgangspunkt i de borgere, som bor og driver erhverv dér.

– Det kommer ikke fra den ene dag til den anden, og vil kræve såvel opmærksom som en målrettet indsats også i årene efter udvalgsarbejdets afslutning, skriver Jens Kr. A. Møller og Steffen Damsgaard.

Udvalget for levedygtige landsbyer udmønter en del af den politiske aftale mellem regeringen, S og DF om modernisering af planloven.

Foto :  Landdistrikternes Fællesråd

Forfatter

Related posts

Top