Landmændene glemmer pensionen

Mange landmænd glemmer deres pensionsopsparing i en travl tid, hvor pengene får andre ben at gå på. Men det vil Landbrug & Fødevarer nu gøre noget ved.

LandmandsPension er Landbrug & Fødevarers pensionstilbud til medlemmer af regionale familielandbrugsforeninger og lokale landboforeninger. Tilbuddet er skabt som en konsekvens af, at alt for mange selvstændige ”glemmer” at spare op til alderdommen.

Landmændene lægger alle kræfter i virksomhederne og har derfor måske ikke overskud til at tænke på, hvor man selv og de ansatteer stillet, når man går på pension.

Derfor opfordrer LandboThy nu landmændene til at være opmærksomme på pensionen.

Opsparing til alderdommen er en økonomisk investering som er særlig vigtig, når et landbrug ikke giver det forventede udbytte ved salg. Men LandmandsPension kan også være med til at sikre landmanden og familien økonomisk, hvis man mister evnen til at arbejde, eller hvis landmanden dør, før man når pensionsalderen.

– Pension er ikke nemt, for den bagvedliggende lovgivning er kompliceret. Derfor er LandmandsPension udviklet i tæt samarbejde med uafhængige eksperter, hvilket gør ordningen økonomisk mere attraktiv og nemmere at overskue. Kort sagt, har vi gjort det lettere for dig at træffe de rigtige valg sammen med pensionsrådgiveren, lyder det fra LandboThy.

Forfatter

Related posts

Top