Landmænd under tidspres: Afgrøder lynmodnes for at overholde frist

Flere nordvestjyske landmænd er pressede på tiden. Idag er nemlig sidste frist for at så efterafgrøder.

Fra i år skal landmændene så flere efterafgrøder end normalt, og derfor har landmand Robert Lynge Andersen fra Struer set sig nødsaget til at bruge Roundup for at modne sine afgrøder hurtigere, så han både kan nå at høste og derefter så efterafgrøder.

– Det er den mulighed, jeg har. Jeg prøver at overholde landets love. I min verden er det fuldstændig hul i hovedet og jeg er pisse frustreret over det, siger han til DR P4 Midt & Vest.

Efterafgrøderne optager kvælstof fra markerne, som ellers kan ende i vandløbene og forurene. Hvis landmændene ikke når at så inden midnat i aften, må de bruge mindre kvælstof til gødning i næste sæson.

Hos Landbrug og Fødevarer vil de gerne have et mere fleksibelt system for at så efterafgrøder – og flere virkemidler til at mindske kvælstofudvaskningen.

– Det mener vi vil lette landmandens bekymringer for de her meget skærende datokrav, siger chefkonsulent Søren Thorndal Jørgensen.

I Struer ser Robert Lynge Andersen gerne, at datofristen er forskellig fra landsdel til landsdel.

– Thy, Mors og Nordjylland har utrolig svært ved at nå det, for vores afgrøder modner senere end i det østlige og sydlige Danmark, siger han.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at fristen for såning er sat ud fra, at efterafgrøderne skal nå at udvikle sig og optage tilstrækkelig meget kvælstof.

Arkivfoto: Morsø Landbrugsskole

Forfatter

Related posts

Top