Landdistriktspuljen: Lokale projekter tilgodeses

Flere lokale projekter har i dag fået positivt svar på deres ansøgninger til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje med tilsagn om støtte.

Projekterne bliver tilsammen tilgodeset med 1 million kroner.

Mere præcist er det tre nordvestjyske forsøgsprojekter, der får i alt 900.000 kroner i støtte til at fremme den grønne udvikling i landdistrikterne, mens 100.000 kroner går til et initiativ på Fur, der kan understøtte erhvervsudvikling, bosætning og udviklingen af grønne og bæredygtige løsninger.

– Vi har givet Landdistriktspuljen en grøn overskrift i denne ansøgnings-runde, fordi vi gerne vil være med til at kickstarte den grønne omstilling i landdistrikterne – ikke mindst i Nordvestjylland. Det er de lokale, der bedst kender deres egne nærområders udfordringer og muligheder. Det er derfor også dem, der som regel får de bedste idéer til nye tiltag. Det skal vi selvfølgelig bakke op om, og her er blandt andet Landdistriktspuljen et rigtig godt redskab, fortæller Erhvervsminister Simon Kollerup.

De støttede projekter i Nordvestjylland er:
– ”Udvikling af prototyper for bæredygtige energi- og ressourcean-vendelse” drevet af foreningen Hannik i Thy. Foreningen vil i samarbejde med erhvervslivet og ildsjæle udvikle en energiproduktion, som tænkes sammen med varmeproduktion, køling og anvendelse af regnvand.

– Klimatorium i Lemvig får støtte til ”Udstillingen: Vand uden grænser”, som blandt andet har til formål er at sikre de vestjyske værdier mod at blive ødelagt af voldsomme vejrhændelser, så regionen formår at håndtere klimaudfordringerne bæredygtigt.

– ”Solstrøm i Fur Væksthus” ansøgt af Foreningen “Fur Væksthus”, som har til formål at etablere solceller på en bygning, som forenin-gen købt i 2014, der er frivillig og med et alment formål. Bygningen udlejes i dag til børnehus, friskole og ungdomsklub og stilles til rådighed for Furs beboere, foreninger og virksomheder.

Derudover får et projekt i Jammerbugt kommune også støtte.

I alt var der 101 ansøgere fra hele landet til midlerne fra Landdistriktspuljen, hvoraf 26 projekter på landsplan har fået tilsagn om støtte på 7,9 millioner kroner.

Ansøgningsfrist og tema for Landdistriktspuljens næste ansøgningsrunde vil blive meldt ud i starten af 2020.

Forfatter

Related posts

Top