Landdistriktsprisen 2018: Findes Årets Ildsjæl her?

Nu har du mulighed for at indstille enten din lokale ildsjæl, forening, virksomheder eller din kommune til Landdistriktsprisen 2018.

Prisen bliver uddelt af erhvervsminister Rasmus Jarlov for at hylde dem, der lokalt lægger store kræfter i at skabe en positiv udvikling, attraktive lokalsamfund og nye arbejdspladser i landdistrikterne. Det sker på den årlige Landdistriktskonference den 17. september på Hotel Faaborg Fjord, hvor der sættes fokus på vækst og udvikling i landdistrikterne.

– Med Landdistriktsprisen hædrer vi hvert år de lokale kræfter, der lægger hjerteblod og en ekstraordinær indsats i udviklingen af de danske landdistrikter. Det er dem, der i det daglige er med til at gøre vores landsbyer og lokalsamfund til attraktive steder at bo, arbejde og leve. Og det er derfor også dem, der fortjener vores uforbeholdne hyldest, fortæller Erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Frist for nominering er den 17. august kl. 12

Alle har mulighed for at indstille andre enkeltpersoner, foreninger, virksomheder eller en kommune, der har bidraget særligt til at løfte lokalsamfundet.

Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen vil finde frem til vinderen af Landdistriktsprisen 2018. Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen består af:

  • Formand Grethe Saabye, medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune og næstformand i Landdistrikternes Fællesråd
  • Finn Jorsal, formand for foreningen Friends of Cold Hawaii
  • Jan Bendix, rådgiver i Jan Bendix a/s, BusinessPark Struer
  • Marie Louise Friderichsen, turistchef for Turistrådet Lolland

Ønsker du at indstille en kandidat, kan du sende dit bud til jannag@erst.dk. Buddet skal, ud over dine kontaktoplysninger, indeholde en begrundelse for indstillingen.

Kriterier for valg af vinder
Vinderen af Landdistriktsprisen skal leve op til følgende kriterier:

Medvirker til vækst/job/omsætning i lokalsamfundet
Involverer samarbejde/partnerskab/netværk
Har skabt effekt for lokalsamfundet
Har demonstrationsværdi for andre lokalsamfund

I 2017 gik Landdistriktsprisen til projektet frivilligflokken omkring Bovbjerg Fyr i Lemvig Kommune.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Forfatter

Related posts

Top