Landdistrikternes fællesråd: Afsæt midler til sikkerhed og færdsel

Tidligere på ugen afholdt Landdistrikternes Fællesråd en konference, hvor man blandt andet fra erhvervsminister Simon Kollerups side fik lovning på flere midler. Nu har organisationen så fremsendt nogle af sine ønsker til, hvor det trænger til forbedringer i yderområderne.

Således lyder ønsket fra Landdistrikternes Fællesråd, at der over en 5 årig periode skal afsættes 1 milliard kroner til det, som man kalder for ”småpuljeveje”. Det vil sige veje, der skal binde de små byer på landet, bedre sammen end hvad tilfældet aktuelt er.

Ifølge Landdistrikternes Fællesråd skal ønsket om massive udvidelser og reparationer af denne type af veje også ses i sammenhæng med, at de fylder en overraskende stor del af det danske vejnet.

Forfatter
Top