Landdistrikter begejstret for trecifret millionbeløb til landsbyfornyelse

I det nye finanslovsudspil er der angiveligt afsat 332 mio. kr. årligt i en fireårig periode til forskønnelse af de danske landsbyer.

Det vækker stor begejstring hos Landdistrikternes Fællesråd, hvor formand Steffen Damsgaard, der også sad med i Udvalget for levedygtige landsbyer, modtager regeringens udspil med åbne arme.

– Jeg glæder mig meget over, at regeringen vil prioritere 332 mio. kr. årligt til medfinansiering af nedrivning og forskønnelse i landsbyerne. Det er noget, vi har kæmpet for igennem flere år, siger han og fortsætter:

– Antallet af faldefærdige bygninger på landet er steget over en årrække. Det estimeres, at der er over 10.000 nedrivningsparate huse i Danmark. Mange af dem ligger i landsbyerne og på landet. Derfor er det rigtig godt, at der nu afsættes markant flere midler med det formål at forskønne boligmassen og dermed styrke bosætningen i landdistrikterne.

Det er pulje til landsbyfornyelse – også kaldet nedrivningspuljen – som regeringen ifølge TV MidtVest vil styrke. Der har indtil nu været afsat ca. 55 mio. kr. årligt i puljen og fordelingen af midlerne sker ud fra en beregning af behovet for landsbyfornyelse.

– Det koster i gennemsnit ca. 135.000 kr. at rive en bygning ned, hvilket vil sige, at der med den nuværende ordning – med en statslig refusionssats på 60 pct. – kun kan nedrives ca. 700 ejendomme årligt. Med regeringens forslag til finanslov vil man kunne få markant flere faldefærdige bygninger fjernet eller forskønnet, og det er der i den grad behov for, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Udvalget for levedygtige landsbyer blev nedsat i juli 2017 som en del af den politiske aftale om modernisering af planloven. Udvalget aflagde i april en rapport til daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), hvor de bl.a. foreslog, at hæve landsbyfornyelsespuljen til minimum 330 mio. kr. årligt i en tiårig periode.

Forfatter

Related posts

Top