Landbrugspakke skaber optimisme

Med af landbrugspakken får landmændene bedre produktionsvilkår samtidig med, at natur og miljø beskyttes. Det vil skabe vækst i fødevareerhvervet og holde hånden under danske arbejdspladser.

– Jeg er glad for, at et flertal på Christiansborg helt tydeligt har signaleret, at fødevareklyngen er en vigtig bidragyder til samfundet og, at fødevareproduktionen er værd at satse på for fremtiden, siger Karen Hækkerup.

Pakken indeholder en række elementer, der vil bedre økonomien i fødevaresektoren, blandt andet ved, at landmændene får lov at gøde en smule mere.

– Landmændene har så meget brug for denne her pakke, så de kan komme i gang med den målrettede regulering. Her og nu er det vigtigt, at de får lov at gøde mere, siger Karen Hækkerup.

Andre elementer i pakken handler blandt andet om at fremme eksport til nye markeder og styrke fødevareforskningen. Karen Hækkerup tilføjer, at man i erhvervet ser frem til, at de øvrige elementer i pakken bliver ført ud i livet.

– Hvis den danske fødevareklynge skal bevare sin position som en af verdens absolut førende, så er det vigtigt, at virksomhederne hele tiden finder nye afsætningsmuligheder på nye markeder. Derfor er jeg glad for, at der afsættes penge til at fremme eksporten, siger Karen Hækkerup.

PM Marksverice 1

Ser frem imod naturpakke
Efter landbrugspakken har regeringen varslet en naturpakke, som blandt andet indebærer, at landmændene får incitamenter til at bidrage til at bevare og genoprette naturområder.

– Landmændene arbejder hver eneste dag ude i naturen og vil derfor gerne inddrages i det lokale arbejde med at pleje og passe lokale naturområder. Vi vil fra Landbrug & Fødevarer byde ind med ideer og initiativer, der kan bidtage til at udmønte naturpakken, siger Karen Hækkerup.

Efter at pakken er vedtaget, er det planen, at partierne bag skal forhandle om en tillægspakke. Karen Hækkerup understreger, at det er vigtigt, at tillægspakken ikke ødelægger nogen af de elementer i landbrugspakken, der giver landmændene en mulighed for at forbedre deres økonomi.

– Landbrugspakken har i sin nuværende form den rette balance mellem landbrug og miljø. Men hvis partierne bag pakken vælger at indføre nye kvælstofreducerende tiltag eller andre grønne tiltag, så ser vi positivt på det så længe, initiativerne ikke undergraver den nuværende aftale, siger Karen Hækkerup.

Forfatter

Related posts

Top