Landbrugsjord skal samles omkring gårde

Det er godt for dig i trafikken, og det er godt for landmændenes økonomi.

Staten åbner nu for storstilet jordfordeling omkring nye vådområder landet over, heraf otte steder i Midt- og Vestjylland:

– Jordfordeling kan hjælpe os med at få samlet markerne tættere omkring gården, siger Kristian Gade, som er formand for Holstebro-Struer Landboforening til DR P4 Midt & Vest.

– Det betyder, at vi sparer kørsel med gylle den ene vej og foder den anden vej. Det er til fordel både for os landmænd og det øvrige samfund, fordi det giver mindre tung trafik og slid på vejene. Desuden er det godt for klimaet, fordi vi sparer på CO2-udslippet, siger Kristian Gade.

Det er i landskabet omkring 30 nye vådområder landet over, hvor staten nu åbner for jordfordeling i stor skala.

Foto : EUC NordVest

Forfatter

Related posts

Top