Landbruget i Børnehøjde slår endnu engang rekord

Landbruget i Børnehøjde slår endnu engang rekord
I år løber arrangementet for femte gang af stablen. Det sker fredag den 10. juni inden Dyrskuet Thy-Mors lørdag 11. juni.

Der er i år tilmeldt 2.868 børn i indskolingen (0.-3. klasse) fra Thisted og Morsø kommuner. Dertil kommer ca. 300 lærere:

-Da vi første gang i 2012 afviklede arrangementet var der knap 1.000 tilmeldte børn. Siden har der været stigende tilslutning, og det glæder os rigtig meget, at faktisk alle skoler i området prioriterer aktiviteten, siger Susanne Thomsen, der er koordinator for dyrskuet.

Der er speciel rundvisning for 3. klasserne, som også får undervisningsmateriale, så de sammen med lærerne kan snakke om deres oplevelser og få mere viden om landbruget. – Men alle børn kan gennem en speciel sanseskattejagt få et indtryk af livscyklus for store dyr som køer og grise til mindre dyr som høns, kaniner og bier. De kan på tæt hold opleve dyrene, men skal da heller ikke undvære halmborgen, som altid er en stor succes.

Også børn fra børnehaver og dagplejen lægger vejen om ad dyrskuepladsen den dag, så den store plads kommer til at summe af langt over 3.000 glade barnestemmer, og der bliver kø ved den store halmborg.

Ros til tovholdere
-Det store arrangement kan kun lade sig gøre, fordi vi har en fantastisk opbakning fra frivillige hjælpere. De to tovholdere Birte Aarup og Manna Bollesen Hansen gør et kæmpestort stykke arbejde med planlægning og koordinering af de mere end 50 frivillige, som hjælper med de forskellige aktiviteter, lyder det taknemmeligt fra Susanne Thomsen.

 

LandboThy og Mors-Thy Familielandbrug samarbejder om Landbruget i børnehøjde og Dyrskuet Thy-Mors 2016.

Forfatter

Related posts

Top