LandboThys bidrag til nyt liv i fjorden

Den 3. november fra kl. 13.00-16.00 deltager LandboThy i et fælles stenrevsprojekt med Limfjordsrådet om indsamling af marksten. Formålet med stenrevsprojektet er at undersøge, om flere stenrev i Limfjorden kan forbedre iltforholdene i fjorden og derigennem reducere frigivelse af kvælstof fra fjordbunden.

Der skal bruges op til 18.000 m3 sten til anlæg af stenrevet, der hovedsageligt opbygges af større sten med diameter fra ca. 30 cm og opefter men kan dog også indeholde mindre sten med en diameter på 10 – 20 cm. De indsamlede sten skal være fri for ”fremmedlegemer” sås om plast, jern, byggeaffald og lignende, samt større mængder sand og jord. Der skal ikke fjernes sten, der kan være bosted for et varieret dyreliv.

Har man sten svarende til ovenstående vil det være en stor hjælp, hvis de afleveres til en af nedenstående grusgrave. Hver grusgrav har tilknyttet en kontaktperson fra LandboThys bestyrelse , som også vil være til stede på dagen:

Ballerum
Kanstrupvej
Morten Bonnerup
T: 21 43 67 88

Nors
Holmevej
Leif Gravesen
T: 20 20 76 36

Sjørring
Dollerupvej
Flemming Nielsen
T: 20 29 62 83

Kallerup
Kallerupvej
Søren Tølbøll
T: 61 67 44 79

Visby
Oddesundvej
Søren Nielsen
T: 51 21 48 88

Kløvenhøj
Kløvenhøjvej
Mette Iversen
T: 30 52 87 06

Spørgsmål om de enkelte afleveringssteder kan rettes mod den pågældende kontaktperson. Øvrige spørgsmål eller hvis man har større mængder sten, kan rettes til Leif Gravesen, formand for LandboThy op tlf. 20 20 76 36.

Forfatter

Related posts

Top