LandboThy vil have medlemmernes dom

LandboThy samt Landbrug & Fødevarer gennemfører de kommende dage en kæmpe medlemsundersøgelse, der skal gør landbrugets organisationer bedre både lokalt og nationalt.

Derfor lander der et spørgeskema hos de lokale medlemmer af LandboThy de kommende dage.

Landbrug & Fødevarer står for undersøgelsen, som dækker aktive medlemmer i alle de lokale landbo- og familielandbrugsforeninger i hele landet.

– Undersøgelsen vil hjælpe os med at målrette vores arbejde, så vi varetager medlemmernes interesser på bedste vis. Vi beder medlemmerne vurdere alt fra lokale arrangementer i LandboThy til kommunikationen fra Landbrug & Fødevarer. Vi vil blive klogere på medlemmernes forventninger til alle dele af medlemskabet – det politiske arbejde, informationen, vores image, rådgivningen, arrangementer og medlemstilbud. Der vil være spørgsmål, som skal afdække, hvad medlemmerne synes om både det arbejde, der sker her i vores forening og den indsats, der ydes fra Landbrug & Fødevarer, fortæller LandboThy’s formand Morten Yde.

Resultaterne skal bruges til at sikre at landboorganisationernes prioriteringer og aktiviteter rammer medlemmernes behov og ønsker.

– Det er vigtigt både for hos her i LandboThy og for Landbrug & Fødevarer at “kende medlemmerne bedre” for at kunne sikre, at foreningerne og medlemskabet er attraktivt – både nu men også i fremtiden for de kommende landmænd, slutter Morten Yde.

Forfatter

Related posts

Top