LAG uddelte 1.1 mio. kroner til lokale projekter

Efter en intensiv og alsidig debat, blev syv LAG projekter indstillet til i alt kr. 945.691 og et FLAG projekt blev indstillet til kr. 150.000, da LAG Thy-Mors skulle uddele midler til lokale projekter.

Til årets første ansøgningsrunde indkom der 14 LAG ansøgninger og en FLAG ansøgning. To LAG ansøgninger blev trukket tilbage inden indstillingsmødet. De resterende 12 LAG ansøgere havde søgt om i alt knap 2,2 mio. kr., hvilket er mere end de i alt 2,1 mio. kr. der er til rådighed for hele 2017.

Tidligere har bestyrelsen fordelt indstillingerne med ca. 1/3 til hver af de tre runder, men da LAG midlerne i 2017 er beskåret med over 30% var det svært at opretholde den fordeling. Resultat blev da også, at der blev indstillet 46% af midleme i først runde. På FLAG siden blev der indstillet 7%.

Projekterne var, som hidtil, vidt forskellige, men det var alle gode og spændende projekter, der i princippet kunne være blevet indstillet. Dette medførte en intensiv debat og hård prioritering af projekterne. De erhvervsrettede projekter blev, med deres direkte vækst og udviklingspotentialer vurderet til, bedst at kunne bidrage til opfyldelse af LAG Thy-Mors’ strategi og blev derfor vægtet højest.

Disse projekter fik bevilget støtte fra LAG-midlerne:

Moseriet ApS, Nykøbing Mors.
Etablering af virksomhed der skal producere grød/mos/smoothie til børn. Produkterne produceres af lokale råvarer. Produkter der bygger på gamle traditioner, pakket på nyeste generation af emballage; klemmeposer, som har unikke egenskaber i forhold til konservering, brugervenlighed og hårdførhed. Budget kr. 288.250 / Indstilling kr. 115.300

Etablering af THYA, Hanstholm.
Etablering af THYA – en kombineret detail- og engrosvirksomhed, der skal markedsføre og sælge de mange spændende kulinariske specialprodukter fra Thy og Mors. Virksomheden skal bl.a. udbygge kendskabet til produkter fra Thy og Mors – til gavn for den økonomiske udvikling i området, skabe et oplevelsessted for turister og styrke udviklingen i Hanstholm generelt og specifikt i Hanstholm Centeret. Budget kr. 287.1351 Indstilling kr. 114.854

Etablering af Gaard Bageriet i V.Hvidbjerg på Mors
På slægtsgården i V.Hvidbjerg, Mors etableres et gård-bageri , hvor produktionen adskiller sig fra den al-mindelige bager. Der er fokus er på rene, lokale råvarer, høj kvalitet og professionelt hjemmebag. Her skabes højkvalitetsprodukter som i gamle dage med råvarer fra egnen. Budget kr. 255.360 / Indstilling kr. 102.144

Natur-Turisten / Hanstholm Camping ApS, Hanstholm
Projektet er etablering af faciliteter der understøtter campingpladsens nye koncept “Natur-turisten”.  Konceptet dækker faciliteter til nye camping-gæster med nye behov, samt faciliteter til autocampister. Der er tale om en række forskellige tiltag fra grillhuse og shelter-hytter til solfangeranlæg. Budget kr. 838.515 / Indstilling kr. 300.000

Kulturmøde app. vers. 2.0, Nykøbing Mors
Videreudvikling af Kulturmøde app’en med nye funktioner. som “Hvad sker der NU” også skabe overblik og guide de mange besøgende ved Kulturmødet. App’en bliver fremadrettet en vigtig brik for kvaliteten i de oplevelser, som gæsteme får under besøget. Derudover vil der ske en række grundlæggende tekniske ændrer, bl.a. omlægning til ny database og en væsentlig forbedring af hastigheden.
Budget kr. 180.000 / Indstilling kr. 90.000

Synliggørelse af slagterforretning i Hanstholm,
En del af gangarealet foran Skjoldborg Slagterforretning i Hanstholm Centret omdannes til salgsområde og dermed skabe en mere synlig forretning, samtidig omdannes det nuværende salgsområde til forbedring af produktions- og lagerfaciliteterne.Ombygningen vil skabe en bedre købeoplevelse for kunderne og medvirke til en udvikling af Hanstholm Centeret. Budget kr. 157.807 / Indstilling kr. 63.123

Udvikling af Morsø Oliemølle, Erslev
Virksomheden udvides med et testkøkken til udvikling af nye produkter og øget marketing i forbindelse med lancering af de nye produkter, f.eks. udvikling af en “forhandler pakke” og deltagelse på relevante messer.
Budget kr. 400.677 / Indstilling kr. 160.270

Disse projekter fik bevilget støtte fra FLAG-midlerne (Fiskeri-LAG-midler):

Udvikling af Næssundfærgens kulturformidling og udflugtsforretning
Indretning af formidlingsrum af færgens og færgedriftens historie i det tidligere passagerrum under dæk. Over dæk skal der skabes et dæksly til brug i udflugtsforretningen.
Budget kr.323.000 / Indstilling kr. 150.000

Næste runde er 2. runde i 2017. Der afholdes orienteringsmøde den 15. februar 2017 og ansøgningsfristen er den 8. marts 2017.

Forfatter

Related posts

Top