Læserbrev: Win win for landbrug, natur, miljø og klima

Læserbrev af Venstres medlemmer af Folketingets miljø- og fødevareudvalg: Fødevareordfører Erling Bonnesen, miljøordfører Jacob Jensen, fiskeriordfører Torsten Schack Pedersen, klima- og energiordfører Thomas Danielsen, Anni Matthiesen og Hans Christian Schmidt.

Venstre vil den grønne miljø- og klimapolitik med virkemidler, der batter. Derfor er vi selvfølgelig også en del af den brede kreds af partier, som er enige om en grøn jordfordelingsaftale. Aftalen er et resultat af den multifunktionelle jordfordelingsfond, der blev etableret som led i Hjælpepakken til Landbruget i september 2018.

Helt kort indeholder aftalen tre ting: Jordfordeling hvor landmændene kan få nogle af sine spredte marker og dyrkningsarealer samlet bedre. Udtag af mosearealer og andre lavereliggende arealer af landbrugsdrift. Grønne tiltag på de udtagne arealer, eksempelvis vådområder, vedvarende græs, skovrejsning eller andre grønne tiltag.

Set i den store sammenhæng er denne aftale et lille projekt, der skal ses som startskud på en senere evt. større jordreform, hvis der kan findes opbakning og finansiering til det.

Vores holdning er, at dette er et lille projekt, som vi kan bruge til at øve os på og se, hvordan det evt. kan komme til at virke i praksis. Der er afsat 150 mio. kr. til projektet, så det giver sig selv, at det alene rækker til et antal projekter for at komme i gang.

Det er vigtigt for os i Venstre, at landmændene og lokalsamfundene bliver inddraget, således at man kan få indflydelse på det, og at det i øvrigt er helt frivilligt, om man vil være med i projektet. Løsningerne skal give mening lokalt og være til gavn.

Vi skal passe på vores natur, miljø og klima. Vi skal samtidigt sikre, at vi fortsat kan drive moderne effektivt og rentabelt landbrug med fokus på både hjemmemarked og stor eksport, der genererer arbejdspladser, valutaindtjening og er til gavn for det globale klima.

Foto: Katja Holm

Forfatter

Related posts

Top