LÆSERBREV : Venstre, Ørodde og ordentlighed

Af Hans Ejner Bertelsen (V)
Borgmester på Mors

Hvis man læser torsdagens artikel i Morsø Folkeblad vedrørende Ørodde, kunne man helt fejlagtigt få det indtryk, at Venstre ønsker at udlægge området til parcelhusbyggeri.

Baggrunden for artiklen er formodentlig, at Ørodde på min foranledning blev en del af budget 2018.

Gennem mange år har der været tanker omkring udvikling af Ørodde. Interessen for udvikling af området har været bredt funderet blandt partierne i kommunalbestyrelsen, hvorfor området også har været til debat som et punkt på dagsordenen i såvel udvalget for teknik og miljø som i økonomiudvalget. I begge udvalg har der været enighed og ingen kommentarer, hvilket fremgår af referaterne fra møderne.

Ørodde skal åbenbart være en del af valgkampen, hvilket er ganske godt. Hvad der er knapt så godt er, at jeg og Venstre på forhånd skal beskyldes for, at vi vil bebygge området med parcelhuse.

Lad os nu bruge de midler, der er afsat på budget 2018 til det, der var hensigten med dem. Nemlig at få de gode ideer frem og få udarbejdet spændende og visionære planer for Ørodde.

Der skal tages mange hensyn og mange interesser skal varetages. Med de indstillinger, der ligger fra såvel teknisk udvalg som økonomiudvalget, skabes der nu mulighed for at udvikle på Ørodde. Det kræver borgerinddragelse og ikke blot tanker fra en snæver kreds. Jeg tror, at mange morsingboer har interesse og følelser for Ørodde og gerne vil bidrage med ideer og tanker.

Men inden vi når så langt, skal der også tages hensyn til de aktører, der findes i området for nuværende. Det være sig idrætsklubber, campingplads og vandrerhjem. Mit håb er, at vi kan få en åben og fordomsfri debat om området og ikke komme med ultimative krav og urigtige beskyldninger, inden vi overhovedet er kommet i gang.

Jeg synes, vi skal lade iderigdommen blomstre, lade alle muligheder være åbne og få gennemarbejdet projektet grundigt, så vi sikrer, at flest mulig får glæde af Ørodde i fremtiden. Det er ordentlighed.

Det er jeg sikker på, vi kan gøre sammen, for det Mors vi holder af.

Foto : Venstre Mors

 

Forfatter

Related posts

Top