Læserbrev: Venstre ER troværdige

Læserbrev af
Hanne Haldrup, gruppeformand for Venstre i kommunalbestyrelsen, Morsø Kommune

Venstres tilgang er, at vi ønsker stærke selvejende institutioner, der påtager sig ansvar og tager initiativ for vores lokalområder, herunder f.eks. friskoler, private institutioner, sportshaller, musikskole og andre kulturelle tilbud som Kulturmødet. Vi samarbejder med og understøtter de frivillige foreninger og viser dermed respekt for de frivilliges arbejde.

Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet. Vi ser mange eksempler på, at dér hvor mennesker frivilligt går sammen for at løse en opgave og dyrke en interesse, ja – der sker der noget. Hvis ikke vi havde de mange frivillige på Mors, var der mange ting, der ikke ville kunne lade sig gøre. Den personlige interesse, den personlige drivkraft, det personlige engagement danner basis for udvikling, fælles aktiviteter og dermed fællesskab.

Kommunen er forpligtet til at drive en musikskole, så af den årsag, men også fordi vi ønsker, at private løsninger skal støttes på lige fod med offentlige institutioner, giver vi tilskud til Musikskolen Mors, og det ønsker vi at fortsætte med i foreløbig 2 år.

Musikskolen Mors er udfordret på flere områder: Lederskifte, intern uro, faldende børnetal, vigende søgning mv. Krise vil nogle kalde det!

Vi er ikke til sinds at smide håndklædet i ringen ved at lade Musikskolen overgå til en kommunal opgave og dermed implicit underkende det arbejde, der er gjort igennem mange år i den selvejende forening. Vi tror på en genopretning. Den genopretning vil vi gerne hjælpe til med. Derfor ønsker Venstre, DF og DB qua en skarp visionsplan og en ny skærpet 2-årig resultatkontrakt at indgå i en målrettet proces, der kan være med til at bringe Musikskolen på rette vej.

Handleplanen skal ikke ses som hverken ”kontrol”, ”styring” eller ”kvælende indblandende indgreb”, som det fremføres af de Radikale i et læserbrev.

Tvært imod! Som liberalt parti, tror vi på det frie initiativ; vi anerkender og støtter det frivillige arbejde, ligesom vi tror på den selvejende institution Musikskolen på Mors.

Efter Kommunalbestyrelsesmødet den 6/10, hvor Jette Jepsen(B) ikke kunne stemme for sit eget ændringsforslag, står det fortsat hen i det uvisse, hvad det Radikale Venstre vil. Mission? Troværdighed?

Forfatter

Related posts

Top