Læserbrev: Ungdommen er stresset – Hvad gør vi ved det?

Læserbrev af
Anette Svindborg
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti, Storkreds Vestjylland

I dagens Danmark bliver vi målt, vurderet og bedømt, lige fra den dag vi bliver født. Allerede i børnehaven bliver børn testet. Gennem deres opvækst ser de i utallige reklamer og medier, at man skal være høj, slank og fyldig på den rigtig måde. Karaktererne kan ikke blive høje nok, og på samme tid skal de unge også få erhvervserfaring, lave frivilligt arbejde og gerne nå at finde en, som de kan skabe en familie med. Alt dette vokser nutidens børn og unge op med, mens de gennem sociale medier også oplever et stigende pres, for at leve det perfekte liv.

Kan det nu også være sundt, sådan at leve med konstant nervøsitet, for hvordan man bliver bedømt, og om man lever op til alt det, der forventes? Flertallet vil sige nej, og desværre ser vi også et stigende antal børn og unge, som kæmper med stress. Dette er noget, som giver konsekvenser både for dem, der bliver ramt, men også for samfundet. Stress fører til koncentrationsbesvær, dårlig hukommelse og søvnproblemer, og dermed kan det forstyrre præstationsevnen, skabe frafald på uddannelser og ende i ensomhed. Som en serie i Politiken, om psykisk sårbare unge, viste i sommers, så er det ofte stress, der får filmen til at knække. Det kan ende med at lede vejen til psykiske lidelser som angst, depression og spiseforstyrrelser, som er svære for den enkelte at komme ud af, og som ender med at være en væsentlig omkostning for samfundet.

Jeg mener, at vi som samfund har et fælles ansvar, for at løse denne udfordring. Hvordan gør vi det bedst? Jeg har en idé, som jeg håber, andre kan tilslutte sig og være med til at udvikle. Vores fokus skal skiftes. Frem for at måle de unge på alle karakterer og normer, bør der fokuseres mere på styrker og glæder. Det bør vi, fordi alle har noget de er gode til, man skal bare finde frem til det rigtige. Dette kan allerede påbegyndes i folkeskolen, hvor der bør fokuseres på hvordan, den enkelte kan bruge sine styrker. Dermed skal der også være en større samfundsmæssig accept af, at en erhvervsuddannelse er lige så god, vigtig og værdifuld, som en gymnasial uddannelse. Dette fokusskifte bør også afspejles gennem ansøgningsprocesser i uddannelsessystemet, hvor kvote 2, der ser på personlighed, motivation, kompetencer og erfaringer, bør fylde mere, end kvote 1, der udelukkende har fokus på karakter.

Jeg tror på, at vi på den måde kan få børn og unge, der er sundere, gladere, mindre stressede og mere bevidste om deres egne styrker. Ved at flytte fokus fra karakterræs og uddannelsessnobberi, tror jeg på, at vi kan lette en del af den store byrde fra vores børn og unge, og jeg håber, at i er enige.

Forfatter

Related posts

Top