LÆSERBREV : Udviklingen kommer ikke af sig selv

Af Peter Therkildsen (V)
Kandidat til og medlem af Kommunalbestyrelsen på Mors og Regionsrådet.

Udviklingen kommer ikke af sig selv.

Erhvervsrådet fik sidste år et økonomisk løft fra kommunens side. Pengene er givet rigtig godt ud, og har allerede styrket erhvervsudviklingen. I kommunalbestyrelse havde vi samtidig en forventning om, at erhvervslivet selv fandt midler til at styrke udviklingen.

Erhvervsfremgang er afhængig af, at vi har virksomheder der kan udvikle sig, -arbejdskraft der har de rigtige kvalifikationer – og uddannelsesmuligheder i nærområdet og gerne på Mors.
På Mors må vi kæmpe for alle tre forudsætninger. Det er en opgave vi må tage på os, og som absolut ikke er umulig.

Vi har virksomheder der har udviklingspotentiale og ledelseskraft. Betingelser der kan udnyttes, når de rigtige medarbejdere er til rådighed.

Igen er uddannelses mulighederne, og de kompetencer som virksomhederne efterspørger, meget afgørende for om det lykkes.

I Venstre er vi overbevist om at vi er på vej i den rigtige retning. Der er i dag over 100 flere medlemmer af erhvervsrådet, og bestræbelserne på at skaffe flere uddannelsespladser, er også godt igang. Samtidig kan vi konstatere at antallet af praktikpladser går i den rigtige retning, og flere virksomheder søger medarbejdere.

Vi har gang i tiltag for at tiltrække højt uddannede, og virksomheder forsøger at finde alternative måder hvorunder man kan udvikle produkterne, med hjælp fra universiteterne og gennem netværk.
Det kommer bare ikke af sig selv, og vi må sammen – virksomheder, erhvervsråd, kommune og uddannelsesinstitutionerne sikre at vi trækker i samme retning.

Formidling og synliggørelse af de kvaliteter vi har på Mors, i forhold til vækst og udvikling er afgørende. Derfor må vi i den nærmeste fremtid tænke nyt og bede om forslag til udviklingsbidrag.

Kæmpe for at Food College etableres, at gymnasiet finder flere nicher som sports- og teaterlinierne, at virksomheder arbejder videre med praktikpladser, og at de uddannelses søgende får gode bo og leve muligheder.

Vi kan når vi vil, og mulighederne er der. Der er nok at tage fat på.

Forfatter

Related posts

Top