Læserbrev: Topstyring og absolut flertal i et valgår

Læserbrev af
Henrik Jensen og Klaus Hvidtfeldt Larsen, medlemmer af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune for Venstre

Klaus Hvidtfeldt Larsen.

Det er altid spændende at følge med i medierne op til et forestående kommunalvalg, for her vil man kunne se hvilke mærkesager de forskellige partier og kandidater har valgt at føre sig frem på, for derved at gøre sig forskellig fra de øvrige.

Underligt er det dog at se, at der inden for den seneste tid har været ikke mindre end 4 kandidater fra 4 forskellige partier, som alle ønsker at markere sig med samme mærkesag til det kommende kommunalvalg. De ønsker nemlig alle at bryde venstres flertal ved næste kommunalvalg.

Det skal dog nævnes, at ud over at samme hovedformål med at bryde Venstres flertal, så har de alle også opremset andre mærkesager – mærkesager som vi allerede har i Venstre.

Som kommunalpolitiker op til et kommunalvalg, er der mange ønsker fra borgerne man gerne vil tilgodese, og ting man ikke synes fungerer optimalt, som man gerne vil ændre på. Alt sammen koster penge, og der er kun de samme midler at drive kommunen for, så øvelsen er hvordan man fordeler pengene til de forskellige områder. Derfor består arbejdet for en kommunalpolitiker mere i at kunne forstå hvordan en kommune drives, og i at kunne træffe de svære beslutninger når økonomien ikke hænger sammen, og som Venstre at være økonomisk ansvarlige og udvise rettidig omhu.

Venstregruppens absolutte flertal beskrives som usundt for demokratiet, da gruppen med sit stemmeflertal selv kan bestemme sagers udfald. I Venstregruppen har vi indtil nu ikke reageret på beskyldningen, samt beskyldningen om topstyring i gruppen.

Det absolutte flertal i Venstregruppen – 11 ud af 21 kommunalpolitikere skyldes at borgerne ved det seneste kommunalvalg satte deres kryds ved os, formentlig fordi man mente vi var de bedste til opgaven. Uanset grunden, så kan og vil vi i Venstre gerne påtage os tilliden og det givne ansvar både samfundsmæssigt og økonomisk.

Vi ved godt at der op til et kommunalvalg vil være drillerier fra de politiske modstandere, sådan er det, og sådan har det altid været – men det er vigtigt for os i Venstregruppen at pointere, at der ikke en eneste gang i indeværende valgperiode er stemt sager igennem alene med Venstrestemmer, og at vi desuden lige fra konstitueringen, og i alle budgetforløbene har søgt og fundet gode og brede politiske aftaler. Her er det også vigtigt at fortælle og anerkende de andres partiers indsats og vilje til dette.

Hvis de politiske kandidaterne ellers har fulgt lidt med i det kommunalpolitiske arbejde igennem de snart 4 år hvor Venstre har haft et flertal i kommunalbestyrelsen, så ville de vide at Venstre i perioden ikke har benyttet sig af det absolutte flertal, og derfor klinger det hult i vores ører, når andre kandidater siger Venstres flertal er usundt. Ved flere lejligheder har venstregruppen også måttet lægge øre til beskyldninger om at være topstyret.

Her må vi desværre give folk ret, men kun når det drejer sig om kaffe og kage-tjansen til vores møder, for det styrer Ansgar Nygaard fuldstændigt egenrådigt, og til topkarakter i øvrigt.

At Venstregruppen oftest fremstår som en enig gruppe, skyldes at vi har mange gode og lange diskussioner, hvor sager og holdninger vendes og drejes – oftest finder vi en fælles løsning, eller et kompromis, hvor vi alle kan se os selv i, og i andre tilfælde står vi delt.

I Venstregruppen har vi vidt forskellige baggrunde, og den erfaring og viden vi hver især bidrager med, er vi gode til at drage nytte af, så vi sammen finder de bedste løsninger for borgere og virksomheder i Morsø Kommune.

Faktisk synes vi at gruppen i indeværende periode har bidraget med mange gode og fornuftige løsninger til gavn for borgere, turister og virksomheder i Morsø Kommune.

Grundlaget for vores beslutninger vil dog altid være at søge den bedste løsning, og være klar til at rette op på denne, hvis tingene viser sig anderledes. I en lille kommune som Morsø Kommune med omkring de 20.000 borgere, vil det uanset hvilket parti man er valgt for, være vanskeligt med den økonomi der er til rådighed, at kunne gøre alle borgere tilfredse. Det er derfor vigtigt, at de valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer er indstillet på at arbejde sammen om at finde de økonomiske ansvarlige løsninger som tilgodeser så mange borgere som muligt i kommunen, og
samtidig skaber sikre, trygge og synlige rammer for embedsværket at arbejde indenfor.

Så lad os nu få noget lokalpolitik på bordet som kommer os alle til gavn, i stedet for at have en politisk agenda hvor det kun handler om at bryde Venstres flertal – vi er alle valgt af borgerne, og de får jo mulighed for at stemme igen om et års tid. Uanset er vi fælles om Mors.

Forfatter

Related posts

Top