Læserbrev: Tid til at prioritere vores sygehus

Læserbrev af
Jette Jacobsen Sørensen, sygeplejestuderende i Thisted og Simon Kollerup, folketingsmedlem

Som sygeplejestuderende lægges der vægt på den betydningsfulde omsorg for patienter. Omsorgen, der udvider sygepleje fra en opgave, der skal løses, til et menneske der skal hjælpes. Men virkeligheden er desværre, at sygeplejerskerne i dag løber stærkt, og det går ud over de mennesker, der skal hjælpes. Hvis vi ikke afsætter flere ressourcer til vores fælles velfærd, vil der i fremtiden formentlig ikke være tid til den omsorg, som er så afgørende for vores velfærdssamfund.

Siden 2015 er der blevet færre sygeplejersker på landets sygehuse. Vi har brug for, at der er tid nok til tryghed og omsorg. Og hvor de ansatte ikke går ned med stress eller bliver nedslidte. Der skal ganske enkelt være mere tid til patienterne – også her lokalt. Det vil lette bekymringerne. Både på sygehusgangene her lokalt, men også for de mange patienter, som møder sundhedsvæsenet.

Nogle mener, at løsningen er at nedlægge regionerne. Men en forandring af strukturen løser ikke problemet, men kommer i vores optik til at koste penge og kræfter, der kunne være brugt på patienterne. Hvis man nedlægger regionerne, fratager man desuden os her i Thy muligheden for at kæmpe for vores lokale sygehus. Et simpelt regneark kan ikke give et retvisende billede af hvad

Thisted Sygehus betyder for området. Med indsigt i lokale forhold ved man, at Thisted Sygehus har stor betydning for bosætning, uddannelsesmuligheder og tryghed for beboerne hele vores område. Derfor må det være personer der har berøring med området, der træffer beslutningerne.

Vi ønsker et velfærdssamfund, hvor man ikke skal bekymre sig om at blive syg. Og hvor man ikke skal bekymre sig om, hvorvidt der er et lokalt sygehus i Thisted. Derfor opfordrer vi dig til at prioritere omsorg og velfærd, når du skal stemme på onsdag. Din stemme er afgørende for fremtidens velfærdssamfund.

Forfatter

Related posts

Top