Læserbrev: Sygehusplaner er et stort løft for Mors og Thy

Læserbrev af
Lauge Larsen (S), medlem af Regionsrådet for Nordjylland

Lige før Påske vedtog regionsrådet i Nordjylland den nye profilplan for hospitalerne i regionen.

Det er en vigtig plan. Også for Mors og Thy. Planen viser nemlig også udviklingen på hospitalet i Thisted i de kommende år.

Mest afgørende sikrer planen Thisted som akuthospital, og den sikrer flere opgaver/funktioner i Thisted. Hospitalet i Thisted har de sidste par år været en afdeling af Ålborg Universitetshospital, med alle de fordele, det indebærer.

De vigtigste punkter i planen for Thisted er for det første, at man vil arbejde for at få akutkirurgien tilbage senest i 2024. Akutkirurgien lukkede i Thisted for et par år siden på grund af mangel på kirurger.

For det andet skal dagkirurgien udbygges, hvis det er muligt med urologisk dagkirurgi.

For det tredie skal der arbejdes på at få flere områder under kardiologien til Thisted. Altså behandling af hjerte- og kredsløbssygdomme.

For det fjerde skal Thisted være en garantklinik, især inden for ortopædkirurgi. En garantklinik er en klinik, der skal udføre ekstra opgaver for at sikre ventetidsgarantier.

For det femte vil der i samarbejde med Ålborg ske en udbygning af de ambulante opgaver.

Alt dette, sammen med den nye lægeambulance med udgangspunkt i Thisted, er et stort løft for det hospitale- og det præhospitale område på Mors og i Thy.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top