Læserbrev: Svar til Uffe Korsgaard

Læserbrev af
Meiner Nørgaard (DF), Kommunalbestyrelsesmedlem i Morsø Kommune

Svar til Uffe Korsgaard vedr. busrute 708(Nykøbing-Hurup).

Til det møde du omtaler var der deltagelse af Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Morsø Kommune. Thisted Kommune var også inviteret, men valgte ikke at deltage.

Når vi taler om denne sag skal vi hele tiden huske at udgangspunktet er at Regionen fjerner knap 400.000 kr. årligt fra den kollektive trafik på Mors.
Mødet endte ud med et udspil der betyder en årlig merudgift for Morsø Kommune på 172.500 kr.(og husk her på de førnævnte knap 400.000 kr.). Det fremgår også tydeligt at der er tale om et udspil som både Regionen og Morsø Kommune senere skal tage stilling til.

Og det er rigtigt at jeg, sammen med Venstre, stemte nej til at bruge godt og vel en halv million over de næste tre år. For mit vedkommende er det udelukkende på grund af økonomien. Der er ikke plads i budgettet til merudgiften på godt og vel en halv million, så det er penge der skal tages direkte op af kassen til en budgetudvidelse der medfører større driftsudgifter fremover. Det er sådan set det Mette Frederiksen og Socialdemokraterne netop nu prøver at bilde danskerne ind er en god ide, men sådanne handlinger viser sig desværre altid at give negativt bagslag. Og sådan agerer jeg på vegne af Dansk Folkeparti ikke, jeg ønsker ikke at vi bruger penge vi ikke har.

Og så vidt jeg husker, Uffe, var det heller ikke sådan du agerede da du i mange år var aktiv politiker.

Der er ingen tvivl om at en fortsættelse af busrute 708 til Hurup via Næssundfærgen vil være positiv for den regionale udvikling mellem Mors Og Thy. Vi har i meget lang tid kæmpet med Regionen for at få dem til at forstå at det er en dårlig ide at fjerne de knap 400.000 kr. fra Mors. Jeg synes godt jeg kan tillade mig at spørge om hvor den lokale opbakning har været i denne lange proces?

Hvad har du gjort, Uffe, og hvad med foreningerne på begge sider at vandet? Det nemmeste i verden er at sætte sig på hænderne, lade andre tage slæbet og så kritisere det hele bagefter, men det kommer der sjældent gode løsninger ud af.

Nu er der 14 dage til at sagen skal behandles i Kommunalbestyrelsen, og hvis der i den mellemliggende periode fremkommer nye ting i sagen, ideer til finansiering inden for budgetrammen osv., vil jeg gerne være med til at se på sagen igen.

Sluttelig vil jeg sige at jeg synes at Region Nordjylland behandler borgerne på Mors på en uretfærdig måde ved at fjerne de knap 400.000 kr. fra vores kollektive trafik og at jeg er skuffet over at Thisted Kommune ikke har været en aktiv samarbejdspartner i dette tilfælde.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top