LÆSERBREV : Strategi for Morsø Forsyning

Af Poul Kristensen
Kandidat til Kommunalbestyrelsen for Demokratisk Balance på Mors

Som kommunalbestyrelsesmedlem får man tildelt en række tillidshverv i bestyrelser, råd og nævn. Jeg fik for 4 år siden tildelt en god portion, og overalt møder jeg engagerede folk som virkelig går op i arbejdet. Jeg forsørger alle steder så godt jeg kan, at bidrage positivt, dette gælder også min post i Morsø Forsyning, faktisk en svær post idet regler og teknik på forsyningsområdet er meget udfordrende, og kræver megen læse tid.

Bestyrelsesarbejdet i Forsyningen er også svært grundet det slagsmål som finder sted internt mellem politikere, dels os som sidder i bestyrelsen for Forsyningen, og os som sidder i det Tekniske udvalg. Umiddelbart burde det være en fordel at sidde både i udvalg og bestyrelse, det har desværre vist sig svært, og ubehageligt ind imellem.

Det er min opfattelse at det kommunale ejerskab styres ved en god ejerstrategi, og at det kun er ved udøvelsen af myndighedsopgaven at det politiske system påvirker arbejdet i Forsyningen.

Nu er det ikke kun i Morsø Kommune at ejerskabet og samarbejdet giver anledning til diskussioner, hvilket har medført at der er udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse i kom. forsyningsselskaber. Tror det er vigtigt at man i kommunalbest. forholder sig til dette kodeks, og også overvejer om det i samme omfang som i dag skal være politikere som sidder i forsyningens bestyrelse. Et er at være en meget dygtig lokalpolitiker, noget andet er at agere i best. for et forsyningsaktieselskab.

I Demokratisk Balance vil vi efter valget arbejde på at få lavet en ny ejerstrategi for forsyningen, således at den næste bestyrelsen kan få klarhed over hvad ejeren forventer af dem, og også hvilken vej man skal gå så der bliver ro om Forsyningen. Det er meget væsentlig at huske at forsyningen også er en arbejdsplads bestående af rigtig dygtige ansatte som udfører et meget vigtigt stykke arbejde for os alle sammen. Jeg ved af erfaring hvad det betyder at være i en udskældt virksomhed, selv det lille smil, nå du er nok ansat i S… gør ondt.

Forfatter

Related posts

Top