Læserbrev: Stop solcelleparkerne nu!

Læserbrev af
Lauge Larsen (S), medlem af Regionsrådet for Nordjylland

Danmark er et lille tæt befolket land med en flot, men følsom natur.

Danske Regioner har gennemgået alle planer i Danmark, der har et arealbehov, og er kommet frem til, at 140% af Danmarks areal er beslaglagt. Det siger vist alt. Vi skal passe på vores arealer. En stor del kan vi ikke gøre så meget ved: landbrugsarealer, veje, byudvikling o.l.

Men der er nogle områder, hvor vi kan vælge. Et af disse områder er solceller. Der er for øjeblikket planer om at bygge store solcelleparker på 25000ha. Disse solceller skal vel at mærke stå på tidligere landbrugsjord. I mange tilfælde på god landbrugsjord.

Det giver efter min opfattelse ikke megen mening.

Det er i mange tilfælde mere givtigt for den enkelte landmand at leje jorden ud til solceller end at dyrke jorden. Men det er samfundsøkonomisk et dårligt bytte. Man mister nemlig en stor følgebeskæftigelse og en stor eksport.

Danmark er i gang med en grøn omstilling. En revolution uden sidestykke, og allerede i 2030 skal vi have begrænset CO2 udslippet med 70%. Det er en ualmindelig klog beslutning, der vil skabe tusindvis af arbejdspladser i Danmark. Vi er verdensmestre i den grønne produktion. Men det giver ingen mening, at beslaglægge så megen god landbrugsjord.

Vi har derimod tusindvis af m2 tagarealer, der kan bruges: parcelhuse, ladebygninger, haller, fabriksbygninger osv. lad os få stoppet dette solcellevanvid og tænke klogt og rationelt i stedet.

Og det skal gå hurtigt inden al den gode jord forsvinder.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top