LÆSERBREV : større trivsel og læring for børnene skal optimeres

Af Peter Lillebæk
Kommunalbestyrelsesmedlem og kandidat til kommunalvalget 2017 for Venstre.

Betingelserne for større trivsel og læring for børnene skal optimeres.

Efter mange år på broen og i maskinrummet indenfor skolevæsenet i Morsø Kommune, har jeg klare holdninger og bud på, hvordan vi som lokalpolitikere kan være med til at gøre en god skole endnu bedre til gavn for skoleelevernes læring og trivsel.

Venstre ønsker at etablere en god og udviklingsorienteret ramme om livet for børn og unge.

Vore skoler skal have betingelserne for at tilbyde god og inspirerende undervisning. Vi ønsker kvalificerede og uddannede lærere, som jeg ved hver dag knokler for at opfylde disse krav. Vi har som lærere den opgave, at motivere den enkelte elev til at udnytte deres specifikke kompetencer og til at udvikle sig som hele mennesker.

Der udføres dagligt et stort og godt stykke arbejde rundt omkring på folkeskolerne og friskolerne for at efterleve disse formål.

For mig er det vigtigt at skoledebatten bliver tydelig op til kommunalvalget d. 21.11.2017.

Vi vil sikre at folkeskolens udfordringer bliver synlige, og bliver diskuteret og samtidig vil vi have fokus på de lokale skolers kvalitet og forældrenes skolevalg.

Gode folkeskoler er et af de vigtigste aktiviteter vi har som kommune.

De er med til at tiltrække nye velfungerende forældre, som vil deltage i det lokale liv rundt omkring på hele Mors og samtidig vil de være gode skatteborgere.

Men gode skoler skal have en økonomi, som gør det muligt at kunne tiltrække nye forældre og fastholde nuværende.

Her er det driften af skolerne, som giver udfordringer overalt i landet. På mange skoler er man udfordret på driften, og det kan være svært at få enderne til at hænge sammen.

Derfor vil jeg i den kommende valgperiode have stor fokus på disse forhold, og forsøge at sikre at vores vigtigste ressource – børnene – har ordentlige rammer, så de får en god skolegang med plads til læring og trivsel.

Det kræver en økonomisk politik som ikke sætter folkeskolen ud på et sidespor. Derfor SKAL der ikke spares, men investeres over de næste år, så skolerne fortsat kan levere en service,  som er tidssvarende og holde skolevæsenet i Morsø Kommune forrest i feltet.

Skal jeg kunne lykkes med ovennævnte, så har jeg brug for din hjælp….og vil du hjælpe….så stem personligt ved mig til kommunalvalget d. 21.11.17.

Forfatter

Related posts

Top