Læserbrev: Skulputurelt misk-mask

Læserbrev af
Hanne Haldrup (V)
Medlem af kommunalbestyrelsen på Mors

Den 10/6 modtager gruppeformændene en mail fra Enhedslisten på Mors ved Bo Fink. Mailen omhandler en anmodning om, at det relevante udvalg behandler et forslag om, at Enhedslisten ønsker, at statuerne af Chr. IX og Frode Jakobsen bytter plads.

Efterfølgende kontakter en journalist undertegnede for en kommentar, ligesom øvrige gruppeformænd kontaktes.

De svar, der falder, harmonerer ikke med Enhedslistens forslag om at ombytte skulpturerne, hvilket fremgår i læserbrev af Bo Fink i Morsø Folkeblad den 15/6. Fra at være et sagligt fremsat forslag, ændrer sagen karakter.

I læserbrevet fremfører Bo Fink, at jeg (HH) ”ikke gider forholde mig til forslaget” med henvisning til, at jeg udtalte, at jeg ”ikke umiddelbart havde en mening om det” og fordi jeg henviste til, at borgmester Hans Ejner Bertelsen ville svare.

Jeg udtaler mig gerne om det, jeg ved noget om, men jeg anerkender ekspertise.

På baggrund af udtalelserne, stiller Bo Fink dommen: ”Venstre er topstyret og kommunalbestyrelsens flertal diskuterer normalt ikke med borgerne. De dikterer”. Hvordan en sådan dom kan falde på det grundlag, forstår jeg ikke. Det er vist ikke gældende retspraksis.

Af læserbrevet fremgår det yderligere, at Bo Fink ikke kan godtage hverken Meiner Nørgaard(DF) eller Jakob Kortbæks(A) udtalelser.

Min konklusion er derfor, at der åbenbart kun findes ét svar på anmodningen: At ombytningen af de to skulpturer effektueres. I henhold til læserbrevet fra Bo Fink, er det åbenlyst, at får man ikke de svar, man ønsker, kan man i stedet blive pigesur og fornærmet. Demokratisk dannelse!

Og endelig! Hvis skulpturerne skulle flyttes, ville det måske være mere hensigtsmæssigt at placere skulpturen af Frode Jakobsen i Øster Jølby, hvor han er født; også selvom der i forvejen er en buste af Frode Jakobsen.

Forfatter

Related posts

Top