Læserbrev: Skolevej igen…

Læserbrev af
kørelærer Keld Kortegaard, Nykøbing

Jeg har på intet tidspunkt på dagsorden til møder i Socialudvalget eller i udvalget for Teknik og Miljø set at man har diskuteret trafiksikkerheden i forbindelse med åbningen af endnu et plejecenter på Riis Alle.

Jeg har heller ikke bemærket at Morsø Kommune har talt trafiktætheden og hastighed hverken før eller efter byggeriet.

Jeg kender derfor ikke hvor meget døgntallet af trafikanter er steget, men når man snakker med dem der bor på Kærvej er den steget mærkbart.

Der er også, ganske naturligt, en del kørsel med udrykningskøretøjer til de to centre, altså meget hurtig kørsel på en skolevej/villavej.

Duelund -et stort flot plejecenter til 60 mio uden at man tilsyneladende ser på trafiksikkerheden.

Vejen til de to plejecentre der ligger i området er ført ud som en sidevej til Kærvej.

Kærvej er en af de mest belastede skoleveje i Nykøbing med børn til Dueholmskolen.

Det ville derfor have være naturligt at tilkørselsvejen til de 2 plejecentre var lavet med udkørsel til Limfjordsvej i stedet for til skolevejen Kærvej.

Udkørslen til Limfjordsvej ville også være både kortere og hurtigere for personale, besøgende, udrykningskøretøjer m.m.

Jeg håber selvfølgelig stadig at vi får fjernet den tunge lastbiltrafik i Grønnegade ved M.C. Holms Skolen, eller at vi får en god forklaring fra kommunen på hvorfor de syntes at denne trafik er nødvendig.

Så trods stor aktivitet i områderne syntes skolebørnenes sikkerhed ikke at vægte særligt højt.

Forfatter

Related posts

Top