LÆSERBREV : Skolen skal udvikles med fokus på kvalitet og kreativitet

Af Lene Kjelgaard Jensen (K)
Borgmester og kandiat for De Konservative til Kommunevalget 2017 i Thisted Kommune

Folkeskolen skal udvikles med fokus på kvalitet og kreativitet.

I dag får Thisted kommune undervisningsministeren på besøg, og dermed har vi en god chance for at samle valgkampens budskaber om folkeskolen i den forbindelse.

I Konservative bakker vi op om det arbejde fagudvalget gennem den sidste periode har stået i spidsen for, ikke mindst i forhold til det omfattende arbejde det har været at implementere folkeskolereformen, det er jo den opgave der er i kommunen, når der på Christiansborg vedtages en sådan reform.

Det er også lykkedes kommunalbestyrelsen i den nuværende periode at tilføre flere ressourcer til området, og det har vi bl.a. gjort for at vi fortsat kan sikre en decentral struktur som passer til en stor geografisk kom-mune som Thisteds, men vi har også gjort det for at sikre en bedre kvalitet i skoletilbuddet.

Og netop et konkret politisk fokus på kvalitet er også det Konservative vil arbejde for i den kommende peri-ode, der er et godt afsæt når skolestrukturen ligger fast – folkeskolereformen åbnede også op for nye mulig-heder for at rumme flere i folkeskolen, og det vil vi også arbejde for fremefter.

Skolen spiller en vigtig rolle i hver enkelt barns- og børnefamilies liv og i samfundet som helhed, derfor skal der være et konstant politisk blik for, hvorledes man både udvikler området og passer på området, således at skolen ikke kommer til at stå tilbage og skal løse opgaver, der ikke hører hjemme der, men netop får den op-gave, som der ligger bedst hos skolen. Og med ro om strukturen har vi det allerbedste afsæt for politisk at kunne arbejde for at udvikle skolen med fokus på kvalitet og kreativitet.

 

Forfatter

Related posts

Top