Læserbrev: Skal vi tillade rensning af drikkevand på Mors?

Læserbrev af Bo Fink, Radikale Venstre og Jette Jepsen, medlem af kommunalbestyrelsen på Mors for Radikale Venstre

Skal vi tillade rensning af drikkevand på Mors, så længe der er alternativer?

I Danmark er vi kendt for at have noget af det fineste drikkevand i vores undergrund som vi kan drikke lige fra vandhanen. Det er en værdi som vi skal værne om – også på Mors.

Vandværket i Solbjerg har målinger på to pesticidrester, der ligger over grænseværdien. Morsø Kommune har i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed givet vandværket to år til at finde en løsning på problemet. På den baggrund behandler Udvalg for Teknik og Miljø d. 22. Januar et forslag om tilladelse til rensning af drikkevandet i et kulfilteranlæg i Solbjerg. Det fremgår af bilagene til dagsordenspunktet, at det vil være billigere at koble Solbjerg vandværk på andre vandværker, det kunne være enten Sundby eller Ø.Jølby, end at sende drikkevandet gennem et rensningsanlæg med aktivt kul.

Afgørelsen i Solbjerg er vigtig og principiel. Det handler om – om vi i Morsø Kommunes vandforsyningsplan ønsker rent grundvand som ikke kræver behandling. Hvis man ikke ønsker renset vand i hanerne, skal man altså sige nej til det første kulfilteranlæg.

Det Radikale Venstre på Mors ønsker, at der sættes en stopper for kulfilteranlæg for drikkevand ved vandværkerne på Mors, så længe det er muligt. Vi mener, at borgerne på Mors skal have vished for, at det er almindeligt urenset grundvand, der ikke er sundhedsskadeligt, som kommer ud af hanerne.

Forfatter

Related posts

Top