Læserbrev: Skal vi bygge mere?

Læserbrev af:
Ansgar Nygaard (V) bestyrelsesmedlem i Boligselskabet Nykøbing mors, medlem af kommunalbestyrelsen
og Anette Svindborg (O), næstformand i Boligselskabet Nykøbing Mors, medlem af kommunalbestyrelsen.

Skal vi bygge mere inden for “ Den almene boligbyggeri?”

I de sidste år er der fjernet mange nedslidte huse her på Mors. Der er blevet en del steder i vore landsbyer, hvor der før lå et hus, men nu er der i de aller fleste steder blevet et grønt område.

Vi synes at der er en spirende optimisme til at bygge nyt, man ser det både i Nykøbing og i enkelte af vore landsbyer.

Vi hører også af og til, at i dagens Danmark vil mange hellere bo i en lejebolig, her skal man kun betale indskud, samt som regel tre måneders husleje. Og efterfølgende den fremtidige husleje. Er man på jagt efter job, og vil gerne bo i det Nordvestjyske, så er Mors jo et godt sted at bosætte sig, tæt på vand, dejlig natur, mange kulturelle tilbud, og ikke mindst mange gode sunde arbejdspladser.

Der er også dem der ikke er helt parat til at købe hus endnu, men vil gerne prøve med en lejebolig først.

Også mange ældre ønsker at bo i lejeboliger, er det man hører nu til dags.

Her mangler vi nok endnu boliger i den retning, men også til vore unge nybegyndere. Der er bygget dejlige nye boliger af den type i Klosterparken, men vi tror der er et behov for endnu flere. Det kan også være private der får lyst til sådanne byggerier til udlejning, det vil være rigtig godt.

I efteråret 2018 blev der afholdt flere møder ang. Den fremtidige energiform og energiforbrug. Et af møderne blev afholdt i Ø. Jølby. Energivenlige / nul energi huse blev også drøftet. Vi spurgte ind til. Tror i der er behov for flere almene boliger her hvor vi er i Ø.Jølby. Der kom hurtigt svar. Det var der helt sikkert.

Der viser sig også en tildens til at flere unge begynder at vælge provinsen, frem for storbyen.

Der for vil vi gerne som bestyrelsesmedlemmer af Boligselskabet Nykøbing Mors. Ja vi har faktisk fået til opgave af den øvrige bestyrelse, at undersøge behovet for nye lejeboliger.

Derfor vil vi også gerne modtage dit svar på, om du kunne tænke dig at bo til leje i Ø. Jølby eller en anden landsby på mors. og hvad din grænse for husleje ville være, da vi skal tænke økonomi med ind i projektet.

Det bliver jo i sidste ende en politisk beslutning, da den såkaldte Grundkapital skal findes inden for Morsø kommunes budget.

Grundkapitalen er her med tilsagn efter 1. Jan. 2019. under 90.m2. 8% – fra 90 til 105m2. 10%.- Over 105 m2. 12%. For almene ungdoms og ældreboliger er grundkapitalen 10% af byggeriets anskaffelsessum. Beboerindskud er 2%. De 88% finansieres så ved optagelse af Realkreditlån.

Boligselskabet Nykøbing Mors med Domea som forretningsfører er klar til at byde ind på opgaven. “ Nye almene boliger.” På lige fod med med andre boligselskaber.

Forfatter

Related posts

Top