LÆSERBREV : Sådan vil mit “Morsø hus” se ud !

Af Lene Kibsgaard
Kandidat for Venstre på Mors til KV 2017

Når man vil bygge et hus, tænker de fleste på udseendet fra vinduerne og opad, mange ønsker sig både tårne og spir på deres huse. De færreste tænker på fundament og sokkel, men betragter det mere som en selvfølge. Men uden fundament og sokkel bliver huset udsat og skrøbeligt, endog med risiko for at styrte sammen. Det vil enhver håndværker kunne bekræfte.

Sådan et skrøbeligt hus overtog Venstre for fire år siden fra Socialdemokraterne. I de forløbne fire år måtte et spir eller to tilmed rives ned, men der er siden arbejdet hårdt og brugt mange kræfter på at stabilisere fundamentet, så huset kunne blive stående.

Hvis borgerne på Mors, vil vise mig den tillid og stemme på mig ved kommunalvalget, vil jeg ydmygt arbejde for at husets fundament bliver endnu mere stabilt, og vil kunne modstå vejr og vind. Samtidig med at være rummeligt.

Da vore arbejdspladser og erhvervsliv er fundamentet for huset, vil jeg arbejde for større opbakning til erhvervslivet gennem erhvervsrådet. Så der kan ydes iværksætterrådgivning og støtte omkring udvikling og vækst. Der skal være fokus på uddannelse og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Der bør tilbydes efteruddannelse og opkvalificering af de korte uddannelser.

Arbejdspladser og indbyggere er grundlaget for Morsøs eksistens som selvstændig kommune. Derfor er det af stor vigtighed, vi arbejder for at fremme bosætningen for at undgå mangel på arbejdskraft.

Jeg vil arbejde for at vi kan tilbyde gode pasningsmuligheder skole- og uddannelsesforhold, så Mors fremstår som et attraktivt sted. Vi skal kunne tilbyde attraktive grunde og boliger af forskellig karakter. Være behjælpelig, så der er job til begge i en familie.

Jeg vil arbejde for at profilere fjorden, så dens mange ressourcer kan udvikles og udnyttes. Vi skal udnytte synergien af Skaldyrcentrets tilstedeværelse og forskning til at skabe arbejdspladser ud fra fjordens rigdom. Et stærkt forskermiljø har vist sig at give vækst og job.

Vi skal udnytte at Mors får et Food College som uddannelsescenter – de kan være med til at skabe grundlaget for “FRA FJORD TIL BORD”. Vi skal ydermere bruge fjorden som et stort aktiv for turismen på Mors.

Når fundamentet og soklen ikke mere er en selvfølge, men skabt med omhu og faglig dygtighed, kan man starte med at udbygge og tilføje de ønskede tårne og spir, dvs vi kan fortsætte med at udvikle vores gode sociale system i form af flere varme hænder, større indsats for de socialt udsatte og handicappede, udbygge tilbuddene til børn, unge og voksne i form af idræts- og kulturtilbud over hele øen. Bedre infrastruktur, flere cykelstier, udbygning af sundhedshuset så vi får skabt en mulighed for en sund befolkning på en grøn og sund ø. Jo bedre fundament, jo flere tårne kan huset bære.

Jeg vil arbejde på at profilere vores fine natur, mangfoldige kultur, vore dygtige virksomheder og institutioner. Vi skal huske hele tiden at vande vores egen plæne, så den forbliver grønnere end naboens. Så vil folk på og udenfor Mors opleve et smukt, rummeligt og gedigent hus, i nogle fine rammer, som vil være attraktivt at bo i eller flytte til.

Sådan et hus vil jeg gerne gøre en stor indsats for.

 

Forfatter

Related posts

Top