Læserbrev: Regionerne vigtige for kulturudviklingen

Læserbrev af
teaterleder Gitta Malling, Limfjordsteatret

Region Nord og Region Midt har kæmpe betydning for udviklingen af kulturlivet udenfor de store byer, for den regionale udvikling og dermed også for bosætningen. At nedlægge regionerne vil være intet mindre end katastrofalt.

Regionerne har en enorm viden om, hvad der sker på tværs af institutioner og fagområder, på tværs af kommunegrænser og på tværs af regionsgrænser – og er eminent dygtige til at skabe netværk og samarbejdsprojekter på tværs af alle disse grænser. Det er utrolig vigtigt i et yderområde som vores, hvor kommunerne er geografisk store, og der er langt mellem kulturinstitutionerne.

Mange af vores nyskabende projekter var aldrig blevet til noget, hvis ikke vi havde haft dygtige folk i Region Nord og Midt, som havde set muligheder for samarbejder på tværs og havde ”parret” os med andre aktører, end dem vi lige kender fra vores nærområde.

Vi har et godt samarbejde med de øvrige kulturinstitutioner i vores egen kommune: biblioteket og museet – og vi kender måske også nogle enkelte i nabokommunerne. Men hvad der sker i Skagen eller i Vestjylland, ved jeg ikke meget om. Det gør til gengæld regionernes embedsfolk, og de ved også, hvad der sker inden for andre fagområder, og er gode til at tænke på tværs af både kultur, uddannelse, erhverv og sundhed.

For et par år siden blev vores teaterpædagogiske afdeling eksempelvis koblet sammen med Kulturprinsen i Viborg og dagplejere i Ikast om et projekt, der skulle give et kompetenceløft til dagplejeområdet. Det lever fortsat videre – og havde aldrig set dagens lys uden regionernes mellemkomst. Jeg kunne også nævne Kulturmødet Mors, som eksempel på en begivenhed, man ikke havde kunnet løfte uden regionens hjælp.

Før 2007 var Limfjordsteatret en del af Viborg Amt, og bekymringen var også stor, da amterne blev nedlagt og vi blev lagt under Region Nordjylland. Dengang protesterede vi ikke, fordi vi trods alt skulle over i et nyt samarbejde. Men når regeringen nu foreslår regionerne nedlagt, er vi nødt til at råbe vagt i gevær.

Fra regeringens side vil man nok hævde, at Den Jyske Kunstfond under Kulturministeriet også har fokus på regional kunstudvikling og vil kompensere for regionernes nedlæggelse. Men nok er kunstfondens bestyrelsesmedlemmer lokalt forankret, men de ikke har samme brede, tværgående viden, som embedsfolkene i regionerne. Regionerne har et årelangt kendskab til vores område, der for visse medarbejdere går helt tilbage til amternes tid. De besidder en enorm viden, vi risikerer at tabe på gulvet.

Derudover mister vi regionspolitikerne, som i dag udstikker visionerne og den retning, som embedsfolkene skal navigere efter. Det har skabt nytænkning i både Nord og Midt, som Den Jyske Kunstfond ikke har en chance for at matche.

Det vil få konsekvenser for den regionale udvikling specielt i yderområder. Det vil ramme kulturlivet, innovationen og i sidste ende også, hvor attraktive områderne uden for de større byer er at bosætte sig i.

Foto: Lars Horn/Baghuset

Forfatter

Related posts

Top