Læserbrev: Regeringen vil passe på friskolerne i yderområder

Læserbrev af
Simon Kollerup (S), Erhvervsminister

Lad det stå soleklart: Regeringen har ingen intention om at lukke friskoler på landet. Det er ellers det skræmmebillede, som Venstre ønsker at male op.

I finanslovsforslaget har vi netop afsat 75 millioner kroner til en ny pulje, der skal friholde de frie grundskoler, der ligger i yderkommuner, i områder med betydelig afstand til en folkeskole eller har en høj andel af socialt udsatte børn.

Det er rigtigt, at regeringen foreslår at ændre koblingsprocenten fra 76 procent til 71 procent for at styrke vores fælles folkeskole. Men vi er også klar over, at der er steder i landet, hvor det har betydning for den lokale skole. Derfor har vi også afsat midler, som skal sikre, at friskoler i yderområder ikke skal blive ramt.

Og helt generelt vil vi styrke uddannelsesområdet. Siden 2016 er der gennemført betydelige besparelser på uddannelse. Det vil vi gøre op med. Derfor stopper vi besparelser på uddannelsesområdet fra næste år, og pengene føres tilbage til institutionerne. Det giver ro om uddannelsesinstitutionernes økonomi og giver dem mulighed for at fokusere på kerneopgaven.

Hvis Venstre og Torsten Schack var så bekymret for nedskæringer på uddannelse, hvorfor råbte de så ikke op, da den tidligere blå regering i de sidste fire år skar 75 mio. kroner på gymnasier, erhvervsskoler og VUC’er i vores område, i Nordjylland og helt generelt?

Og så er det måske også værd at minde Venstre om, hvorfor det er vigtigt at styrke folkeskolen. Der er folkeskoler, der er alt for skævt sammensat. Som børne- og undervisningsministeren har sagt det: Vi skal ikke have én slags skoler med Tommy og Annika-børn, en anden skole kun for Ahmed og Brian og så en tredje for Flora Anemone og Tjalfe. Derfor vil vi gerne gøre noget for at styrke folkeskolen. Og her mener vi, at mange af privatskolerne i de større byer godt kan bidrage til fællesskabet.

Foto: Keld Navntoft

Forfatter

Related posts

Top