LÆSERBREV : Ørodde og ordentlighed…

Af Ellen Philipsen Dahl
Spidskandidat for Demokratisk Balance
Formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Morsø Kommune

Det var med stor forundring, at jeg kunne læse borgmester Hans Ejner Bertelsens læserbrev, hvor han kommenterer på artiklen i Morsø Folkeblad vedrørende den forestående kommuneplanvedtagelse, som bl.a. omhandler de fremtidige planer for Øroddeområdet i Nykøbing.

Borgmesteren efterlyser ordentlighed! Det er vi i Demokratisk Balance helt med på – vi mener faktisk, at det netop er udtryk for udpræget ordentlighed og rettidigt omhu, når vi gør opmærksom på, hvilke forbehold vi tager i forbindelse med udlægningen af Ørodde-området til byzone, i sammenhæng med kommuneplanvedtagelsen.

Blot for, én gang for alle, at gøre det helt klart – Demokratisk Balance ønsker, at det helt unikke, rekreative område omkring Ørodde også i fremtiden skal være et område for de mange og ikke kun for de få. Vi har i forbindelse med behandlingen af kommuneplanen i såvel udvalget for Teknik og Miljø samt i Økonomiudvalget stemt for udlæggelsen af området til ”Byzone”. Det har vi gjort, fordi vi ønsker mulighed for evt. at kunne etablere/udvide faciliteter til styrkelse af et skov- og vandrelateret rekreativt offentligt tilgængeligt område. Og netop fordi vi mener, at et fælles ejerskab til stedet skal bevares i fremtiden, er det vigtigt for Demokratisk Balance at slå helt fast, at vi under ingen omstændigheder ønsker nye dele af området udlagt i private parceludstykninger.

Jeg er selvfølgelig helt enig med borgmesteren i, at vi i det videre forløb skal samle og dyrke alle ideer og spændende visioner, og at borgerinddragelse er en bærende forudsætning i den videre proces. Og det glæder vi os til!

Og skal vi så lige runde ”ordentlighedsproblematikken” af – ja, så synes jeg måske, at borgmesterens udsagn om, at Ørodde-projektet blev en del af budget 2018 på hans foranledning, er at tviste definitionen på ordentlighed en kende!…

Det kræver altså ikke superskarp research, i hverken den lokale presse eller i DB’s politiske program, at finde initiativtageren til dette projekt. Men skal vi – i ordentlighedens tjeneste – ikke blot lade det hvile…

 

Forfatter

Related posts

Top