LÆSERBREV : Ørodde og Østerstrand skal bevares

Af Anny Frantzen
Fyrvejen 76, 7900 Nykøbing Mors
(medlem af Badeklubben)
Det er bekymrende at der nu luftes ideer om udstykning af parcelhusgrunde på Ørodde.

Ørodde er virkelig FRI-STE-DET og UNIKT for Nykøbingenserne og alle. Folk der har boet/bor i nærheden – og er kommet der regelmæssigt som barn, som ung og som voksen – har specielle følelser for dette sted.

Når sportsbanerne ud mod Klosterfjorden efterhånden rømmes, kan der plantes til, laves  stier og kreative områder for motionister og familier og alle, der vil nyde naturen der.

Når campingpladsen flytter over på NIF’s baner , kan der udstykkes grunde der. Og hvis Projekthuset/Grøn Mors (tidl. Strandgården) for enden af Fyrvejen engang i fremtiden flytter, kan der udstykkes kyst- og bynære grunde der.

Med hensyn til Østerstrand, blev der for et par år siden af Østerstrandgruppen holdt nogle møder med henblik på at udarbejde forslag til forskønnelse og nytænkning af Østerstrand.

Gruppen bestod af regelmæssige brugere, Danhostel, Morsø Camping, medlemmer af Roklubben og Badeklubben “Året Rundt”, Torben Jensen og Peter Lillebæk.

Forslag der blev bragt på banen var bl.a:
Trafikregulering i perioden maj-aug. Vejen mellem Roklubbens parkeringsplads og Pavillionvej lukkes for
gennemgående trafik. Parkeringspladsen ved Roklubben asfalteres.
Opstilling af gadebelysning på vejen ved Langelinie.
Trapper/adgang ned til Østerstrand, adgang er p.g. af stenene kun muligt ved badebroerne og ved stranden foran Morsø Camping.
Udendørs (koldtvands) bruser ved Danhostel.
Sauna og bedre toiletforhold.
Belysning for morgenbaderne og andre.
Gøre skoven til medspiller i aktiv bevægelse. Markerede stiruter – med Apps.

Der blev holdt et par møder med Morsø Kommune, de var generelt positive, men siden 2015 er kun borde og bænke blevet udskiftet.

Opfordrer Politikkerne til at inddrage bl.a. brugere af området i dialog under fremtidig planlægning og udvikling ved Ørodde og Østerstrand, således at det også fremover vil være til gavn og glæde for ALLE, såvel herboende som turister.

Forfatter

Related posts

Top