Læserbrev: Ørodde igen

Læserbrev af
Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Morsø Kommune

Så kom der atter fokus på Ørodde, og det er dejligt, for området er en usleben diamant, som rummer mange muligheder. Muligheder, vi i fællesskab skal udnytte vel at mærke med omtanke. Med disse ord startede jeg mit indlæg tilbage i september 2020.

Jeg har aldrig mødt nogen, som har ytret ønske om at asfaltere og bebygge Ørodde. Og jeg vil gerne slå fast, at det aldrig har været et ønske fra min og fra Venstres side, at noget sådant skulle ske. I det kommuneplanforslag, der ligger, og som er på vej i høring, var dele af Ørodde udlagt som udviklingsområde med mulighed for bebyggelse. Det er samme tekst som i kommuneplanen fra 2017, som dengang blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse – jeg gentager: en enig kommunalbestyrelse.

Formuleringen er skrevet ind ud fra et ønske om at give os lokalpolitikere størst mulighed for at udvikle på området. Formuleringen har givet anledning til bekymring og usikkerhed hos mange. Derfor valgte Venstre i samarbejde med Dansk Folkeparti at foreslå den ændring, som blev vedtaget på seneste møde i Teknisk Udvalg.

Når der ingen politisk interesse er i at bebygge området, og det skaber bekymringer hos mange, giver det jo ingen mening at fastholde muligheden og formuleringen. Så i stedet for at skrive krasse kommentarer på Facebook og bruge sin energi der, valgte vi at foreslå den ændring, som fjerner bekymringerne, men som stadig rummer mulighed for udvikling med nye tiltag for turisme og rekreative oplevelser.

Det har været vigtigt for mig og for Venstre gennem de sidste to perioder at sikre driften og en stabil økonomi for hele kommunen. Men det har været lige så vigtigt, at vi hele tiden har haft plads og økonomi til at understøtte en udviklingsdagsorden. Det er vigtigt, så Mors fremstår som en attraktiv kommune både for bosætning og for vores erhvervsliv. Det håber jeg stadig, der er enighed om i kommunalbestyrelsen.

Der ligger et stort og et godt arbejde bag kommuneplanforslaget. Og planen er, som titlen siger, en plan for kommunen, altså for hele Mors. Så den rummer mange flere emner end Ørodde. Vi vil gerne lytte til gode kommentarer og bidrag, og derfor har der allerede været afholdt et digitalt borgermøde. Nu går planen i høring, og høringssvar er velkomne.

Jeg vil gerne tilføje, at jeg finder det beskæmmende, når et parti på den yderste venstrefløj forfalder til facebookangreb på vore medarbejdere, sågar til at kritisere, hvor de har valgt at bosætte sig. Vi har utroligt dygtige og engagerede medarbejdere ved Morsø Kommune, der møder ind hver eneste dag og leverer et flot og et godt stykke arbejde. Det gør de inden for rammerne af lovgivningen og inden for de rammer, vi som politikere har udstedt. Når den type kommentarer og den form for kritik af vore medarbejdere fremkommer, ja, så har debatten nået et absolut lavpunkt.

Jeg glæder mig til, at kommuneplanen sendes i høring. Og jeg glæder mig til at læse høringssvarene og håber, at vi kan leve op til vores slogan om, at sammen er vi bedst og kan vedtage en robust og visionær kommuneplan for Mors.

For mig og for Venstre er det vigtigt, at vi arbejder sammen for det Mors, vi holder af.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top