Læserbrev: Nej tak til nationale tests i folkeskolerne

Læserbrev af
Jens Otto Madsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Thisted Kommune

I Enhedslisten Thy har vi stillet et forslag til behandling på kommunalbestyrelsesmødet den 23. februar 2021 i Thisted Kommune, hvor vi opfordre borgmester Ulla Vestergaard og formanden for Børne- og Familieudvalget Per Larsen til hurtigst muligt at ansøge Undervisningsministeriet om at blive fritaget for at afholde nationale tests på kommunens folkeskoler i indeværende skoleår – altså til sommer.

De nationale tests blev i 2019 evalueret i en rapport, og konklusionen var blandt andet, at målingerne var misvisende og ikke kunne bruges på elevniveau, og at der derfor i stedet skulle udvikles et helt nyt bedømmelsessystem som erstatning.

Eftersom der endnu ikke er en ny model på plads for de nationale tests, mener jeg ikke, at det giver mening endnu engang at gennemføre tests, som både ministeriet og faglige eksperter er enige om, ikke giver retvisende og brugbare resultater – især i forhold til den enkelte elevs præstation.

Derudover har corona-nedlukningen slidt på såvel vore elever som lærere, og meget tyder på via mange rapporteringer landet over, at trivslen blandt eleverne er blevet mærkbart forringet.

Derfor mener jeg, at det – når de store eleverne forhåbentlig snart igen kan begynde at komme tilbage i klasseværelserne – bør være højeste prioritet at bruge ressourcer på at genopbygge klassefællesskabet og trivslen og samtidigt styrke den faglige læring. Med alle de aflysninger og al den hjemmeskoling, der har været, er det nok ikke det at træne til en test, der er mest brug for. For der vil være meget, der skal indhentes fagligt – selv om jeg godt ved, at de fleste forældre har gjort deres yderste. Der må gøres alt for at eleverne kommer tilbage i skolen på en rigtig god måde.

Vi bør ikke forlange af lærerne, at de i denne særlige corona-situation – og med måske kun få uger tilbage af skoleåret – skal bruge værdifuld undervisningstid på nogle stærkt kritiserede tests, som ikke engang giver brugbare resultater.

Forfatter

Related posts

Top