LÆSERBREV : Nedlæg Bedre Boliger A/S på Mors

Af Kjeld Bak
Kandidat til kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet
Øster Assels

Det undrer mig ikke at Ansgar Nygård formand for Bedre Boliger på Mors A/S, laver et skønmaleri af sin virksomhed. Det undrer mig heller ikke, at Bedre Boliger A/S nu tilbyder at hjælpe folk med at give tilbud på huse ved tvangsauktioner og lignende.

Ansgar Nygård har ret i, at det er kommunens folk i teknik og miljø, der bestemmer om huset købes og rives ned. Altså er det kun Bedre Boliger A/S opgave at skrive slutseddel, byde ved tvangsauktioner og koordinere nedrivning. Efter min og mange andres opfattelse er det en opgave, som bedre og billigere kan varetages af ansatte i Morsø kommune.

Som det er nu, er det rent faktisk en udliciteret opgave, som Bedre Boliger A/S tilsyneladende har monopol på. Lad os dog få denne opgave hjem til kommunen for at få mest muligt ud af byfornyelsesmidlerne og samtidig få kigget proceduren med nedrivning af boliger efter i sømmene.

Jeg er helt enig i, at det var en god beslutning, vi traf i kommunalbestyrelsen for en del år siden om at fjerne de faldefærdige huse. Det har været godt at få ryddet op i landsbyerne og landdistrikterne.

Men smertegrænsen for nedrivning af boliger er nået mange steder. For hver bolig der fjernes, bliver der i princippet færre til at købe ind i de lokale butikker, færre til at efterspørge håndværkere, færre til at gå i skole, og der bliver færre til at betale de fast omkostninger til varme og vand. Tiden er inde til, at vi tænker os om og giver måden, vi håndterer den fremtidige sanering af boligmasse i landsbyerne, et serviceeftersyn.

Problemet ved salg af billige men gode huse er, at omkostningerne i forbindelse med salg nemt løber op i samme niveau som salgsprisen. Løsningen kan være at fritage ejendomme for alle rapporter, hvis salgsprisen er under 200.000,- kr.

For at undgå yderligere nedrivning af brugelige ejendomme, vil jeg tage initiativ til, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe bestående af aktører på ejendomsmarkedet, embedsfolk, repræsentanter fra forsyningsselskaber, relevante politikere og beboerforeninger, som skal belyse, hvordan billige boliger omsættes bedst mulig.

I øvrigt undrer det mig, at Ansgar Nygaard i sit læserbrev skriver, at jeg har henvendt mig til Bedre Boliger A/S vedrørende min mors hus. Når man henvender sig til professionelle aktører, går man ud fra, at der udvises større diskretion end i dette tilfælde.

Sluttelig vil jeg glæde mig over at bo på en fantastisk flot ø. Det har den altid været. Det vil den også være i fremtiden.

Forfatter

Related posts

Top