LÆSERBREV : natur, strand og fritids-fiskeriet skal løftes

Af Peter Lillebæk
Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre
og kandidat til kommunalvalget 2017.

Vi har en enestående natur som man har rigtig mange steder i hele landet.

Vi skal passe godt på naturen og gøre det attraktivt og nemt for borgerne at færdes i den.

Som nuværende medlem af kommunalbestyrelsen og medlem af Udvalget for Teknik og Miljø har jeg haft fokus på forholdene ved strandene rundt omkring Mors.

Vi vil i Venstre have stor fokus på strandene og miljøet omkring disse i næste valgperiode.
At kunne færdes og have let adgang til vandet for gående, unge, ældre og handicappede skal være en selvfølge når vi er bosiddende hvor vi er.

Også de lokale fiskere som rundt om på øen driver deres mindre fritidsfiskeri skal høres og have gode vilkår. Netop fritidsfiskeri og de oplevelser samt sociale relationer det giver er helt unik.

Jeg har fået flere henvendelser fra netop denne gruppe, som ønsker flere ramper til deres fritidsbåde/joller.
Helt konkret drejer det sig om henvendelser gående på området ved Rensningsanlægget ved Østerstrand/ Strandparken. Her er ønsket at få etableret en rampe,så fritidsfiskerne kan søsætte deres joller/både på en ordentlig og sikker måde.Et lille ønske men alligevel af stor betydning for for de berørte fiskere.

Også oprensning ved strandene og ude i vandet vil skabe gode bademuligheder for borgere og turister. Og et skilt ved havnen i Nykøbing, hvor der var skiltet med vejen ud til Østerstrand kunne også medtænkes uden at det ville koste en formue.
Vi skal alle værne om naturen, og det gør indtryk på mig, når jeg ser gående motionister gå med en plastikpose og samle affald op på deres motionsruter.

Ovennævnte vil jeg arbejde for i den næste valgperiode og netop Kommunalvalget tirsdag d. 21.11.17 er vigtig og afgørende for den førte kommunale politik i de næste 4 år.

Jeg har brug for din hjælp – og vil du hjælpe….så stem på mig personligt og Venstre. Dette har stor betydning for at jeg i mit politiske arbejde kan arbejde målrettet med vores KV 17-mærkesager og have særlig fokus på, at vi sammen kan skabe de bedste løsninger og resultater til glæde og gavn for alle morsingboer.

Forfatter

Related posts

Top