LÆSERBREV : Mors – Kulturens og frivillighedens Ø

Af Ellen Philipsen Dahl
Kommunalbestyrelsesmedlem for Demokratisk Balance på Mors

Mors – Kulturens og frivillighedens Ø

For at sikre de allerbedste livsvilkår for morsingboerne – og derved kunne tiltrække nye borgere til øen – er det helt nødvendigt at opprioritere og understøtte et rigt og varieret kultur- og fritidsliv.

Hvis vi som kommune skal kunne gøre os håb om, permanent at vende fraflytning til tilflytning – ja så skal vi kunne præstere på alle fronter. Der skal være spændende jobmuligheder, velfungerende skoler og daginstitutioner, spændende ungdomsuddannelser af høj kvalitet, en værdig og fyldestgørende ældrepleje, naturskønne omgivelser – og ja, ikke mindst en bred pallette af fritidstilbud for alle aldersgrupper, hvor kvalitet, kreativitet og mangfoldighed er nøgleordene.

Få steder er beriget med så mange organisationer, foreninger og aktive frivillige, som det er tilfældet her på Mors. Året rundt gøres en imponerende kollektiv indsats på alle niveauer.

I Demokratisk Balance har vi den største respekt for de tiltagende mange, der gør en ekstra, frivillig indsats for fællesskabet. Derfor er det også vores politik, at Morsø Kommune skal belønne de gode initiativer, ved at bidrage og understøtte bedst muligt.

På Mors er kulturen en fælles løftestang, som på helt forskellig vis definerer os i forhold til hinanden og omverdenen. Foreningsliv og frivillighed er en fast del af vores fælles DNA. Nationale fyrtårne som f.eks. Kulturmødet, Mors/Thy Håndbold, 100-Miles og Skaldyrsfestivalen var ikke eksisterende uden de frivilliges hjælp.

Kulturen, fritidsinteresserne er det, der binder os sammen og definerer os som og i et fællesskab. Kultur er nemlig noget, vi alle – på en eller anden måde – hele livet igennem er en del af.

For nogle er det sportsverdenen, der inspirerer og engagerer – for andre er det kunsten, musikken og teateret, der fanger opmærksomheden og for helt andre igen er det f.eks. pilgrimsvandringer, jagt og lystfiskeri der prioriteres højt i fritiden. Lidenskaberne og interesserne, som dyrkes mere eller mindre professionelt, er heldigvis både mange og forskellige. Og sådan bør det også være.

Men ligegyldigt hvilke interesser vi dyrker, og på hvilket niveau, må vi ikke lade os nøje med det næstbedste, når det bedste er muligt. Limfjordsteateret og Mors/Thy Håndbold er to helt forskellige eksempler på, at vi både har kompetencerne, viljen og drivkraften til at begå os blandt eliten på landsplan. Men det er ikke en selvfølge!

Hvis vi også fremadrettet skal fastholde en position i toppen og dermed omverdenens opmærksomhed skal vi sammen skabe og dele de nødvendige rammer. Med det for øje er Demokratisk Balance meget optaget af, at realiseringen af den visionære udviklingsdagsorden på og omkring Dueholm mark opprioriteres.

Multiparken og det ny Limfjordsteater er – i sammenhæng med områdets mange uddannelsesinstitutioner – med til at sikre et ambitiøst, kulturelt kraftcenter. Et kraftcenter hvor uddannelse, kultur og fritid i treenighed bliver et betydeligt aktiv for morsingboerne, erhvervslivet, turismen, og dermed i sidste ende udslagsgivende i bestræbelserne på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og øget bosætning.

Kulturmødet på Mors Med Kulturmødet på Mors får øen hvert år – helt eksklusivt – 48 timers kulturel opmærksomhed. En ubetalelig eksponering, der skaber en helt enestående profileringsplatform for Mors både kulturelt og erhvervsmæssig. Vi taler om national og international synliggørelse og bevågenhed i særklasse. Demokratisk Balance har de seneste 4 år kæmpet vedholdende for, at Kulturmødet gives de nødvendige ressourcer, så vi sikrer, at mødet oppebærer det kvalitative niveau, det fortjener og fordrer. Og det fortsætter vi med. At løsne grebet her vil være et gigantisk selvmål. Der står mange kommuner på spring for at overtage Kulturmødet – Det må ikke ske!

Forfatter

Related posts

Top