Læserbrev: Mors – et frivilligt samfund

Læserbrev af Lisbeth Svane Kusk
Kandidat for Socialdemokratiet på Mors til KV21

Mors er et frivilligt samfund.

Rigtig mange mennesker er frivillige i foreninger og klubber, det er fra helt unge til ældre.

Når jeg tænker tilbage, på alle de timer jeg har brugt på malerarbejde, rengøring, madlavning og bestyrelsesarbejde på Ørding friskole, så ved jeg, at frivillighed både bygger på en ansvarsfølelse, men i høj grad også en lyst til at bidrage.

Frivillighed er altid til stor gavn, men det er også en balancegang. Når diskussionen går på frivillige på de kommunale institioner, så skal linjen være klar. Frivillige skal ikke løse faste kommunale opgaver og indgå i normeringer. De kan bidrage med lokale fælleskaber og sociale aktiviter som skaber livsglæde.

Men frivillige kommer ikke af sig selv. Det er vigtigt, at man afsætter tid og kræfter til de frivillige. De skal føle sig værdsat. Man skal inddrage og lytte til deres ideer og behov. Man skal bruge tid på dem for at danne grundlag for et godt samarbejde.

En måde at sige TAK og anderkende de frivillige i kommunen på kan være at inddrage dem i temadage, foredrag og sociale sammenkomster.

Vi ved at mange oplever stor glæde ved at være frivillige, deres netværk udvides og især mange unge udvikler deres evner og kompetencer ved at være frivillige.

Jeg mener, at vi i den kommende periode, fortsat skal arbejde på at forbedre de rammer og vilkår som vi stiller for de frivillige.

Det vil jeg bl.a gerne bidrage med som kommunalbestyrelsesmedlem.

Forfatter

Related posts

Top