LÆSERBREV : Mors – en ø i balance

Af Ellen Philipsen Dahl
Medlem af Morsø Kommunalbestyrelse Formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Valgt for Demokratisk Balance

Mors – en ø i balance!

Når man følger med i den politiske diskussion på Christiansborg, er det som oftest mudderkastning og ”behændig talen udenom”, der sætter dagsordenen. Klokkeklare politiske mærkesager, uden hensyntagen til udfaldet af seneste opinionsundersøgelse, er en udpræget mangelvare. Det er langt nemmere at kritisere andres ideer frem for selv at vove pelsen.

Men nu er lokalpolitik jo heldigvis noget helt andet end landspolitik, og Demokratisk Balance har jo som landspolitisk uafhængig liste oven i købet ikke en ”storebror eller – søster”, der først skal spørges, inden vi tør have en mening. Så derfor vover vi det ene øje og tillader os at mene noget – helt konkret!

Tør vi sætte en fælles kurs – sammen?

Geografisk er Mors et veldefineret område, bestående af et opland med stærke, velfungerende landsbymiljøer i tæt samspil med Nykøbing, som det samlende og kraftfulde centrum. Opland og hovedby skal derfor også fremadrettet ses og udvikles i en helhed – som hinandens forudsætninger for at opnå den vækst og de optimale levevilkår, vi stræber efter.

Derfor arbejder Demokratisk Balance med 4 masterplaner, hvor vi i samarbejde med borgerne konkretiserer de unikke potentialer, der kendetegner de enkelte områder. Vi vil kortlægge og investere i de lokale specialer, der hver især skal styrke det enkelte område. De 4 masterplaner skal i et helhedsorienteret perspektiv sikre kvalitet og drivkraft overalt på øen. Altså ”Sammen er vi bedst” i realiseret form.

På nuværende tidspunkt har vi udarbejdet et oplæg til en masterplan for Nykøbing, hvor vi har fremlagt vores forslag og ideer til en ambitiøs udviklingsdagsorden for Nykøbing. En plan som vil styrke en målrettet udvikling af Nykøbing som et synligt kraftcenter i det nord-, vest- og midtjyske, hvor erhverv, turisme og kultur i et tæt samspil supplerer hinanden.

På samme måde ønsker vi at udarbejde 3 lignende masterplaner for Nord-, Midt- og Sydmors, hvor vi, med baggrund i borgernes og erhvervets ønsker og visioner, vil skitsere de stedbundne udviklingspotentialer, der vil kunne bringe flere arbejdspladser, tilflyttere og dermed øget vækst til hele øen.

Demokratisk Balance mener, at en overordnet og fælles udviklingsplan for hele Mors er nødvendig. At vi én gang for alle begraver sognerådspolitikken og sammen skaber et fælles afsæt for vækst på hele øen.

Hvis det skal lykkes, kræver det, at vi alle har modet og ikke mindst viljen til at igangsætte en dynamisk proces, som startes i helikopterhøjde. Det kræver, at vi erstatter det millimeterdemokratiske målebånd med en mindre snærende måleenhed. Og endelig kræver det, at vi ser virkeligheden i øjnene, og gør det nødvendige for at Mors kan fortsætte som selvstændig kommune fremadrettet.

 

Forfatter

Related posts

Top