Læserbrev: Minkhallerne – et uskønt forløb

Læserbrev af Bo Fink
Enhedslisten Mors


Sagen om minkhallerne på Nordmorsvej er ved at nærme sig sin slutning efter et langstrakt og uskønt forløb. Det handler om to 7 meter høje meget store minkhaller, hvor 1 hektar jord kommer under tag.

Det er en opsigtsvækkende sag, hvor kommunalbestyrelsens flertal – for kun to arbejdspladsers skyld – har tænkt sig at blæse på kommuneplanens intentioner om bevarelse af naturværdierne på Nordmors.

Sagens omdrejningspunkt findes i udkast til miljøgodkendelsen. I udkastet skrev kommunen:

Da området omkring Nordmorsvej 9 er udpeget til et landskabeligt vedligeholdelsesområde, er det Kommunens vurdering at projektet som minimum ikke må ændre på oplevelsen af bebyggelsesmønsteret og den overordnede byggestil.Dertil kommer at der ikke bør tillades byggeri af særligt store dimensioner eller med et udtryk, der væsentligt afviger fra de eksisterende bygninger.”

Varm luft! Beviset giver kommunen selv.

Billedet der ledsager dette indlæg er en visualisering af byggeriet set ind mod Salgjerhøj fra Nørremark. Afstand ca. 1 kilometer. Man kan vist da ikke komme udenom, at der bliver tale om et byggeri af særligt store dimensioner, og at udtrykket afviger væsentligt fra de eksisterende bygninger. Der bliver tale om to kæmpestore industrihaller.

Men der er ikke kun tale om vold mod kommunens egne planlægningsprincipper.

Det er også en politisk betændt sag, hvor alle kneb tilsyneladende har været bragt i anvendelse for at få sagen forhalet, til der kom et nyt politisk flertal.

Kommunen ser ud til at have haft et nært forhold til den ene af sagens parter og forventedes i den kritiske fase også at stå til rådighed med rådgivning, som denne indforståede ”Hej Arne-mail” sendt til direktør Arne Kirk fra Teknik og Miljø fra 18. december dokumenterer.

Hej Arne.

Vil du ringe til Erling eller undertegnede, da vi vil gøre brug af paragraf 21? Vi skal lige have at vide, hvad vi skal skrive for at få sagen taget af dagsordenen.

[underskrevet af ansøgerne bag minkfarmen]”

Der er ikke meget armslængde dér. Fortroligheden i henvendelsen og sprogbruget i øvrigt tyder på, at mailen ikke står alene, men er en del af en længere, ikke journaliseret korrespondance.

Det var også denne mail borgmesteren brugte som argument for at udsætte sagen til nu, hvor Venstre har den enevældige magt.

Vi finder det ikke betryggende.

Foto: Visualisering af Minkhallerne på Nordmorsvej 9 set fra Nørremark mod Salgjerhøj, afstand 1 km. Kilde: Morsø Kommune

 

Forfatter
Tags

Related posts

Top