Læserbrev: Mere fryd for øjet og bedre vilkår for insekterne

Læserbrev af
Bo Fink for Enhedslisten, Mors

Enhedslisten foreslår at kommunen stiller sig i spidsen for et storstilet miljøprojekt til gavn for insekterne.

Hvor blev insekterne af, måtte man uvægerligt spørge sig selv sidste år, da sommeren gik på hæld. I 2017 var der ingen vask af forruden på bilen på grund af insekter, og bestøvningen af frugttræerne var elendig.

Samtidig lød der alarmerende beretninger om en voldsom tilbagegang af bier i hele verden. Det kræver handling.

Men kan man overhovedet gøre noget ved problemet lokalt?

Vi gjort et forsøg. En mark i Sundby blev tilsået med en ca. 20 meter bred og 100 meter lang blomsterstribe med blomster i stærke farver, og en ca. 80 meter bred og 100 meter lang stribe med mere diskrete, men meget nektarholdige planter. Og hvilken fryd!

I området med nektarblandingen har der har været en brummen og en summen fra humlebier og andre bier, og sommerfuglene har sværmet, og svalerne har haft travlt. Hver dag er øjet blevet mødt med det smukkeste blomsterflor.

Trods tørken kom blomstringen i gang, og lige nu – et stykke ind i efteråret – står de dele af blomsterstriben, der ikke rigtigt kunne komme i gang i juni/juli, i fuldt flor. Området med nektarblanding er ved at blomstre af. Men de frøædende fugle har travlt med at høste, svalerne jagter insekter, og rovfuglene patruljerer.

Beskeden indsats – stor effekt.

Konklusionen er, at lokale initiativer absolut er relevante, hvis vi vil forbedre forholdene for bier og øvrige insekter (samt for fuglene). Og det koster ikke en bondegård. Udmålt i fryd pr. time har det faktisk været billigt, også selvom forsøget er gjort uden hektarstøtte. Landmænd kan gentage forsøget uden større omkostninger. Arealet med blomster er støtteberettiget, og der kræves ingen ændringer i EU-ansøgningen, oplyser Landbo Syd.

Enhedslisten på Mors foreslår, at Morsø kommune sammen med landboorganisationen stiller sig spidsen for et ø-dækkende projekt, hvor det tilstræbes, at der plantes 2,5 meter brede blomsterstriber på markerne langs vejene på øen. Et sådant projekt vil falde fint i tråd med de i øvrigt prisværdige initiativer Morsø kommune gør for at omdanne ledige kommunale arealer til blomsterenge.

Tænk hvis Mors kunne brande sig selv som blomsterstribernes ø. Cykelturismen vil boome, og flora og insekter, samt øvrig fauna vil få de hårdt tiltrængte spredningskorridorer.

 

Forfatter
Tags

Related posts

Top