LÆSERBREV : “Men han har jo ikke noget på….”

Af Meiner Nørgaard
Kommunalbestyrelsesmedlem på Mors
Dansk Folkeparti.

Da jeg læste Viggo Vangsgaards læserbrev vedr. vedtagelsen af Morsø Kommunes budget for 2018 kunne jeg ikke undgå at komme til at tænke på H. C. Andersens dejlige eventyr fra 1837 “Kejserens nye klæder” hvor hele folket til sidst råbte “Men han har jo ikke noget på”.

Jeg forstår godt at Socialdemokraterne gerne vil tage æren for budgettet, for det er et rigtigt godt budget, både med hensyn til udviklingen af Mors og med hensyn til mere velfærd for morsingboerne. Men hvad bidrog Socialdemokraterne egentligt med? For at få indflydelse skal man have noget at byde ind med, en plan for hvad man ønsker og i hvilken retning man ønsker udviklingen skal gå. I og med at alle partier i Kommunalbestyrelsen står bag budgettet, hvilket DF er meget tilfredse med, er der selvfølgelig også små socialdemokratiske aftryk i budgettet.

Når Dansk Folkeparti i vores valgprogram siger at vi ønsker udvikling over hele Mors- ja så mener vi det og det uanset om det er Karby Kuber, Næssundfærgen, busskure i Vils, havnehus på Sundby Havn, rekreativt område ved Gullerup Kro, ophalersted og kajanlæg ved Feggesund Kro, nye sommerhusområder, bedre kollektiv trafik, Søsportscenter i Nykøbing, Morsø Multipark, tilbygning til MidtMors sport i Ø. Jølby osv.

Når Dansk Folkeparti i vores valgprogram siger at vi vil sikre vore erhvervsvirksomheder de bedste udviklingsmuligheder, at vi vil sikre bedre forhold i vore daginstitutioner, i vore skoler og for vore ældre, handicappede, psykisk syge og de svageste i vores samfund, – ja så mener vi det. Alt dette kan selvfølgelig ikke bare lige gøres her og nu, det er et langt sejt træk der kræver at der fortsat føres en ansvarlig økonomisk politik.

Vi er startet med at tilføre ældreområdet flere penge, til flere ansatte, og det agter vi at fortsætte med. Dansk Folkeparti har en klar plan for at vi vil udvikle hele Mors i en positiv retning og vi mener det vi siger.

Jeg vil slutte med en lettere omskrivning af indledningen: “Men de, Socialdemokraterne, har jo kun meget lidt at byde på”.

Forfatter

Related posts

Top