Læserbrev: Mange i byrådet lytter ikke til os

Læserbrev af
Alice Brohus Skriver, Amtoft

Thy Teater. Hvad skal vi borgere gøre? Mange i byrådet lytter ikke til os.

Hvem fører byrådet politik for? Jer selv? Eller os Thisted-borgere?

Eneste argument fra Formanden i EAKU i denne proces for at lukke Thy Teater, er at Thy Teater har fået ”to negative evalueringsrapporter, og efter hans mening: ”dermed har diskvalificeret sig selv som Egnsteater.” Dette er tilbagevist. De to rapporter peger på forskellige ting, som de ønsker ændret. Netop dette viser, at hvad ”høj kvalitet” er indenfor teater/kunst er totalt SUBJEKTIVT, alle har en mening om hvad de kan lide og ikke lide, og alle, som professionelt beskæftiger sig med Teater/kunst ved, at der ingen fast definition gives for ”høj kunstnerisk kvalitet.”

Ved ALLE at der er sået tvivl om værdien af evalueringsrapporterne i det hele taget fra Statens side. Altså evalueringsrapporten giver ikke grund til at lukke Thy Teater.

Fatter I ikke at det vi elsker er, at Thy Teater er for os ALLE, det favner ALLE, det er sprudlende, levende, spiller i campingvogne, i folks private køkkener, på Hanstholm Madbar, osv. Det dækker fra vugge til grav, og ved forestillinger på Thy Teater kan ALLE se, lille intim scene, alle kan høre, der er plads til gangbesværede. ALLE har Thy Teater tænkt på. Fatter I ikke at det er Thy Teater, som Egnsteater, som det er i dag vi ønsker at beholde?

Indgås der ikke en Egnsteater aftale med Thy Teater, er Thy Teater for ALTID ude af kulturlivet i Thisted.

Hvad er det for snak om Egnsteater aftale med Limfjordsteater, kættersk ligefrem, nabokommunens teater vil I give penge til, men ikke jeres eget egnsteater/jeres egne eorgere? Her ser Morsø Kommune og Limfjordsteateret en mulighed for at ekspandere på Thisted Kommunes regning. Her ser de en lukrativ og fordelagtig aftale.

At formanden har lavet forhånds/under bordet aftaler med ”nogen”, ja, den mistanke bekræftes desværre yderlig, idet hans eneste argument for at lukke Thy Teater er faldet væk. Hvad betyder det?

Det er den atmosfære, som er på Thy Teater, de mennesker, som driver Thy Teater, som brænder for deres job. Det er det vi elsker. Vi har en bygning placeret midt i byen med LIV HELE ÅRET.

Under byrådsmødet 25-2 stiller en kvindelig politiker fra A sig op, og synes vi skal have ”TILLID til Formanden”. Hvad taler hun om, hvorfra skulle den tillid komme?

Formanden ikke så meget som svarer på vores spørgsmål. Da formanden trak Thy Teater punktet 28 januar 2020, troede jeg faktisk/havde tillid til, at han ville sine egen Thisted borgere det bedste, at han lyttede til vores ønsker, men nej, han er nok, som man siger: ”uden for pædagogiks rækkevidde”, men at nogle Socialdemokrater er med, vil I godt forklare os hvorfor? Som jeg ser det, er det ikke at føre socialdemokratisk politik. Tænk at vi i THY har et statsanerkendt teater, med tildeling af Statens Kunstmidler.

Kære byråd, jer der er fejlinformeret, eller hvad ved jeg, i forsøg på at få Thy Teater ud af kommunen, uden begrundelse, indse, at der er sket fejl i hele denne her proces, tag ANSVARET på jer. Sig til jeres borgere, vi indgår ny Egnsteater aftale med Thy Teater. Så er I tilgivet, vi ser i så fald med GLÆDE fremad.

 

Forfatter

Related posts

Top