Læserbrev: Løbet er kørt for Thisted Sygehus.

Læserbrev skrevet af Bo Fink
Suppleant for Enhedslisten til regionsrådet i Nordjylland.

Thisted sygehus lukker og slukker. Fortsættende sygehus bliver Aalborg universitetshospital, som overtager aktiviteterne på matriklen i Thisted. Det er indtrykket efter læsning af rapporten ”Perspektiver for den fremtidige drift af hospitalsmatriklen i Thisted” der dannede beslutningsgrundlag for regionsrådets forrretningsudvalg.

Rapportens ord om  ”Sammenlægning” mellem de to sygehuse er ikke en præcis betegnelse, der bliver tale om overtagelse.

Det forekommer positivt, at de fortsættende aktiviteter varetages af en organisation med et stærkt fagligt fundament. Det mindre positive bliver, at identiteten for det lokale sygehus med egne afdelinger og lokal ledelse helt forsvinder, og at arbejdet med at genetablere den akutte organkirurgi er sat i bero.

Det lokale forsvinder, fordi sygehuset skal drives som en række filialer af klinikker på Universitetshospitalet. Alle klinikker på Thisted sygehus skal nemlig fusioneres ”ind i”  de tilsvarende klinikker i Aalborg (rapportens ordvalg) og drives af disse. Akutte patienter skal ikke visiteres fra Thisted, men fra den centrale enhed i Aalborg.

I overgangen lægges der op til fortsættelse af de eksisterende aktiviteter i Thisted, og der er godt nyt vedr. indsatsen for de mest syge patienter. Men samtidig er det også gjort klart, at der har været ekstraordinært store udgifter i Thisted, og at der skal spares rigtigt meget, og denne gang ikke efter grønthøstermetoden. Det må jo betyder, at man vil finde fokuserede besparelser.

Men rapporten er tavs om økonomien.

Betyder det, at besparelserne i denne runde skal findes på driftsudgifterne i Thisted?

Efter at have læst rapporten er det vores opfattelse, at beslutningen vil sikre fremtidig sygehusdrift i Thisted i et eller andet omfang og på tilfredsstillende kvalitetsniveau. Men med økonomien in mente sandsynligvis skaleret ned til et lavere aktivitetsniveau end optimalt i forhold til det lokale behov. Thy- og Morsingboerne kommer givetvis til at tilbringe mere tid på transporter rundt i universitetshospitalets forgrenede univers.

Det bliver nok den uundgåelige pris, men alternativet er værre. Og så må det blive sådan.

Når regionsrådet på næste møde træffer sin endelige afgørelse, kunne vi dog godt tænke os en tilføjelse til beslutningen, nemlig at arbejdet med genetablering af akut organkirurgi i Thisted ikke skal sættes i bero, og at regionsrådet sætter nogle klare mål for niveauet for opretholdelse af hospitalsaktiviteter i Thisted. Det skulle nødigt gå med aktiviteterne på Thisted Sygehus, som det er gået for domstolen i Thisted, der også endte som en filial, nemlig filial af det store domhus i Holstebro og nu med et minimum af aktivitet.

 

Forfatter
Tags

Related posts

Top