Læserbrev: Lighed i sundhed i hele regionen

Læserbrev af et samlet social- og sundhedsudvalg i Thisted kommune bestående af:
Peter Uno Andersen (A), Jens Otto Madsen (Ø), Peter Sørensen (O), Henrik Gregersen (V) og Ida Pedersen (A).

Vi er i Thisted Kommune rigtigt glade for vores sygehus, så nærhed, tryghed og tilgængelighed opretholdes. Vi er rigtigt glade for, at regionsrådet har lyttet til vores ønsker i forhold til, at vi nu er lagt sammen med Aal-borg Universitets Hospital. Når vi alligevel ser os nødsagede til at komme med dette lille indlæg, er det fordi, vi er lidt bekymrede for fremtiden for vores sygehus. Regionen er under økonomisk pres – helt som vi i kommunerne er, og det gør selvfølgelig akutsygehuset i Thisted særligt sårbart.

I Regionen er der 3 akutsygehuse – Aalborg, Hjørring og Thisted. Set fra vores synspunkt må fokus i planlæg-ningen af sygehusdriften derfor være på at sikre et godt fundament for alle 3 akutsygehuse. Når vi er så op-tagede af dette er det selvsagt fordi der er rigtigt langt for thyboerne, hvis ikke akutafsnittet på sygehuset i Thisted fungerer – længere end for resten af nordjyderne. Fra Agger i Thy er der 135 km til Sygehuset i Ålborg– infrastrukturen gør, at det tager 1 time og 50 min i bil. Afstanden fra Skagen til Hjørring er 58 km og 47 min mens den fra Hobro til Aalborg er 52 km og 35 min. Vi anser derfor sygehuset i Thisted som særdeles vigtig, når Regionen ønsker at skabe lige muligheder for at sikre borgerne i regionen. Vi har hørt regionsrådet udtale entydigt, at man ønsker at bevare sygehuset i Thi-sted, så vi sætter bestemt ikke spørgsmålstegn ved regionsrådets ønsker!

Dette på trods har sygehuset gennem de senere år været gennem utallige forandringer (eller blot varslinger om ændringer), som har medført strukturelle ændringer, der ikke nødvendigvis opleves som en styrkelse af sygehuset som et velfungerende, bæredygtigt akutsygehus til gavn for borgere i vores lokalområde.

Vi anerkender, at rekrutteringssituationen ift. læger er vanskelig, og vi er bekymrede for, at de nye organisa-toriske ændringer vil få betydning for stedet som et attraktivt uddannelsessted. I praksis oplever vi, at sygehuset er særdeles sårbart, og vi er bange for, at de tiltag som iværksættes for at sikre budgetoverholdelse, er med til at udhule tilbuddet i Thy.

Vi vil rigtigt gerne hjælpe til, hvis der er noget vi som kommune kan bidrage med!

Sygehuset i Thisted er et af i alt 21 akutsygehuse i Danmark, og derfor undrer det os, at sygehuset gentagne gange bliver sammenlignet med matriklerne i Farsø og Hobro eller i Frederikshavn. Hvorfor sammenligner man os ikke med Aalborg og Hjørring. Ganske vist et mindre, men sårbart akutsygehus, som har en størrelse, der fordrer andre løsninger end på de større akutsygehuse.

Man kan sige, at sygehusdrift alene vedrører regionsrådet, og at vi som kommune skal blande os udenom. Det ville vi også gerne, hvis det altså ikke lige var fordi, vi forudser store udfordringer hos de borgere, som vi dagligt servicerer. Vi bekymrer os for de ældre borgere i Thisted Kommune, som har behov for både et regio-nalt tilbud og et kommunalt tilbud. Det er et faktum, at vi ønsker at gøre det bedste, vi kan for kommunens borgere, så når vi konstant ”blander” os i regionsrådets opgave, er det alene bekymring for kommunens muligheder for at få bedst mulig behand-ling i nærområdet. Vi bekymrer os om, at den ældre medicinske patient med flere forskellige kroniske lidelser kontinuerligt skal transporteres langt længere end resten af regionens borgere, hvis der opstår tvivl ved symptomer som mavesmerter og lignende.

Kære regionsråd –hvordan kan vi fortsat drive et sundhedsvæsen i Thy, så borgerne ikke skal føle sig ringere stillet end øvrige borgere i regionen, blot fordi vi geografisk ligger, hvor vi ligger, og fordi befolkningsgrund-laget er anderledes end i optageområdet til de 2 øvrige akutsygehuse i regionen?

 

Forfatter

Related posts

Top