Læserbrev: Liberal Alliance freder varme hænder

Læserbrev af
Casper Søe-Larsen (LA), medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted.

Budgetforhandlingerne i Thisted Kommune er i fuld gang. I mødelokaler mødes kommunens politikere til drøftelser ofte ud på de sene timer. Det er tiden hvor man skal forsøge at favne hinanden, finde kompromiser og indgå aftaler. Til fordel for borgerne i kommunen.

Opgaven er i år lidt vanskeligere end de forudgående år. Der skal nemlig findes besparelser/driftsoptimeringer på cirka 35 mio. kroner. Det kan virke underligt at det forholder sig sådan, når nu vi i Thisted Kommune, er begunstiget med en utrolig solid økonomi. Når det alligevel er tilfældet, er det fordi, at der er lidt færre indtægter ift. tidligere år. Og nøjagtig som i vores private økonomi, så skal vi altså have indtægter- og udgifter til at balancere.

I de forestående forhandlinger er Liberal Alliances holdning soleklar; borgernes kernevelfærd og de varme hænder er fredet land. De gamle skal ikke opleve en hverdag med færre hjælpere til en snak om vind og vejr. Børnene skal ikke opleve en hverdag med færre omsorgspersoner til leg og læring. De psykisk sårbare og handicappede borgere skal ikke opleve en hverdag med færre voksne til kram og støtte. Nej, nærmere tværtimod. Vi bør prioritere flere midler til reel kernevelfærd som hjemmehjælpere, sygeplejersker, lærere og pædagoger.

Ingen krav er, som bekendt ultimative, men tiden kalder på at vi tænker smartere. Tiden kalder på, at vi som politikere drøfter og prioriterer hvad der er kernevelfærd og hvad der, helt ærligt, sagtens kan undlades- eller nedjusteres af opgaver og ikke mindst hvad der giver reel livsglæde for borgere. Liberal Alliance anbefaler, blot for at nævne nogle få af vores forslag, at reducere årsværk brugt til administration- og ledelse til et niveau som flere af de sammenlignelige kommuner ligesom man burde lade private udbydere byde ind på flere af kommunens opgaver.

Lad mig slå fast; ud af et kommunalt budget på svimlende tre milliarder er det selvfølgelig intet problem at ”finjustere” – det er et spørgsmål om prioritering. Og det er der ingen der tager skade af – heller ikke politikere.

Forfatter

Related posts

Top