Læserbrev: Lægehelikoptere og Danmark i balance

Læserbrev af Lauge Larsen
Medlem af Nordjyllands Regionsråd (S)

Skatteminister Karsten Lauritzen var fremme med den lange, selvretfærdige pegefinger i avisen forleden.
Han mener, at mindretallet i Regionsrådet er præget af sognepolitik, når man ikke kan følge ekspertudvalgets indstilling om placering af de 4 lægehelikoptere. Det er selvfølgelig noget sludder, det skatteministeren siger. Stort set alle beslutninger i politik er præget af mange forskellige interesser: sociale, partipolitiske, lokale, personlige… I forbindelse med placeringerne af motorvejene i Danmark har en undersøgelse fra Ålborg Universitet f. eks konkluderet, at stort set ingen af linieføringerne er bestemt af rationelle, økonomiske forhold, men af lokalpolitiske, personlige, partipolitiske. Bare se på Herning!

Placeringen af de 4 lægehelikoptere vil også være præget af forskellige interesser.
I forbindelse med finansloven for 2018 besluttede Folketinget, at der skal placeres en lægehelikopter i det nordlige Jylland. Der vil således være i alt 4 lægehelikoptere i Danmark.

Placeringen af disse helikoptere har skabt en vældig diskussion. Det er selvfølgelig forudsigelig. Helikopterne betyder meget for befolkningens mulighed for hurtigt at kunne komme på et specialiseret akuthospital.

Indtil nu er nordjyderne blevet betjent af helikopteren placeret i Skive. Denne helikopter skal også betjene en del af Midtjylland. En stor del af helikopterens flyvninger er gået til kommunerne Mors, Thisted, Vesthimmerland og Frederikshavn. Sundhedsministeren har bedt Danske Regioner om en stillingtagen til denne helikopterproblematik under forskellige scenarier. Et scenarie, hvor de eksisterende baser bliver, hvor de er, og et scenarie, hvor den samlede placering af helikopterbaserne bringes i spil. Der er efterfølgende udarbejdet et forslag i regi af Regionernes bestyrelse.

Konklusionen på denne stillingtagen er, at Skivehelikopteren flyttes til Herning, og der placeres en helikopter i Jammerbugt kommune. Denne indstilling kom til afstemning i Regionsrådet i Nordjylland, hvor et flertal stemte for indstillingen. Undertegnede stemte imod indstillingen.

Jeg mener, at Skivehelikopteren bør blive, hvor den er. Mine argumenter er, at Thisted-og Morsø kommuner er blandt de områder i Danmark, der oftest bliver betjent. Der er langt til sygehuset i Ålborg. Fjorden giver jo nogle naturlige begrænsninger. En placering i Jammerbugt, afhængig hvor i kommunen den placeres, giver lang flyvetid til Sydthy og Mors.

Den nye helikopter bør placeres i Sindal. Her er der i forvejen en flyveplads. I Jammerbugt skal der desuden bruges ca 10 mio kr til at indrette en ny helikopterlandingsbane. En placering i Sindal sikrer den nordlige del af regionen en anstændig dækning.

En helikopter placeret i Herning vil vi ikke se meget til i Nordjylland. Det er rimeligt, at vi i Nordjylland får en tættere dækning. Der er store afstande.Så lad nu helikopteren blive i Skive.

Det er ikke sognepolitik, men det er politik, der vil skabe et Danmark i meget bedre balance.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top